Burgemeester doet aangifte wegens ernstige bedreiging

Burgemeester Isabella heeft bij de politie aangifte gedaan van ernstige bedreiging door een inwoner van Houten. De bedreiging gebeurde in de context van de besluitvorming over de Houten Hub, een plan voor het tijdelijk huisvesten van (Houtense) woningzoekenden, asielzoekers en drie maatschappelijke organisaties in Houten Oost.

In reactie op de aangifte zegt het college van burgemeester en wethouders: ‘Het spreekt voor zich dat mensen kritiek mogen hebben, of het ergens mee oneens mogen zijn. Je mag ook boos zijn over plannen en hier uiting aan geven. Vrijheid van meningsuiting is een heel groot goed in onze democratie. Maar bedreigingen horen daar zeker niet bij! Dan wordt een belangrijke grens overschreden. Bedreiging is onacceptabel en daarom is hiervan aangifte gedaan. Het is van belang dat we op een normale en veilige manier ons werk kunnen doen en dat het democratisch proces doorgang kan vinden.’

Zie ook het bericht op politie.nl.

Zie het statement van de gezamenlijke fracties in de gemeenteraad.