Hoogte eigen bijdrage was- en strijkservice vastgesteld door college

Afgelopen dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders de hoogte van de eigen bijdrage voor de nieuwe was- en strijkservice (WaST) vastgesteld. Deze komt uit op € 6,00 per waszak van 8 kg per week en € 3,32 per waszak van 8 kg per week voor U-pashouders. 

Vorige week stemde de gemeenteraad in met de invoering van een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is lager dan de kosten voor thuis wassen zoals berekend door het kennis- en adviescentrum Nibud. De inwoners die gebruik gaan maken van deze service hebben geen kosten meer voor  wasmiddel, water en energie. Vanaf april 2024 gaat WaST van start. Het betreft een pilot van twee jaar die in het tweede jaar geëvalueerd zal worden. Eerdere berichtgeving hierover is hier terug te lezen.

Wat is WaST?

Om meer mensen te kunnen helpen en wachtlijsten te verkorten, zal de was bij inwoners met een Wmo-indicatie wasverzorging voortaan niet meer door de thuiszorgmedewerker worden gedaan. In plaats daarvan kunnen zij gebruikmaken van WaST. De was wordt dan thuis opgehaald en drie werkdagen later schoon en gestreken teruggebracht. Thuiszorgmedewerkers kunnen op deze manier in dezelfde tijd meer mensen helpen.

Vanuit de Participatiewet komen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te werken bij de was-en strijkservice. Voor deze groep inwoners ontstaan er meerdere betaalde arbeidsplaatsen. Het gaat hier om doorstroomplekken. Het is de bedoeling dat de werknemers na hun werk bij WaST ergens anders een baan vinden. De plekken bij WaST kunnen dan weer worden ingevuld door andere mensen met een uitkering.

Meer informatie

Alle inwoners met een Wmo-indicatie wasverzorging ontvangen deze week een brief. Hierin staat precies uitgelegd wat de nieuwe was- en strijkservice inhoudt en voor de inwoner betekent.

WaST heeft ook een eigen website: www.wast-houten.nl. Hierop vindt u de laatste informatie over  de was- en strijkservice.

WaST is een idee van HOI Services B.V. Dit sociaal-maatschappelijke bedrijf heeft de was- en strijkservice al in meerdere gemeenten succesvol opgezet.