Nieuwbouw basisschool De Velduil vertraagd

De basisschool De Velduil krijgt een nieuw schoolgebouw aan het Eggeveld. De uitvoering start echter zeven maanden later dan was gepland. Door de hogere bouwkosten is een wijziging in materiaalkeuze nodig en een nieuwe Europese aanbesteding van het werk. Het nieuwe schoolgebouw en de gymzaal zullen hierdoor niet in april maar naar verwachting in 2025 klaar zijn. Dat maakt het college van B&W na afstemming met het schoolbestuur vandaag bekend in een brief aan de gemeenteraad en omwonenden.

Het schoolbestuur van De Velduil zette een Europese aanbesteding uit voor de uitvoering van de nieuwbouw. Dit leverde één inschrijving op voor een bedrag dat € 2,8 miljoen boven het beschikbare budget ligt. Een budget dat in september 2023 al met instemming van de gemeenteraad was verhoogd met € 3,2 miljoen door de hogere prijzen en bouwkosten. Door het nog hogere bedrag waarvoor de aannemer heeft ingeschreven, kan het schoolbestuur niet overgaan tot gunning van de opdracht.

Nieuwe aanbesteding met aangepaste materiaalkeuze

Oorspronkelijk was het plan om de school van hout te bouwen. Dat vraagt om specifieke vakkennis van aannemers waarvan het aanbod beperkt is. Daarom wijzigt de school de materiaalkeuze van de draagconstructie, binnenwanden en vloeren. Dit verandert in staal en steen. Bij het opnieuw aangepast aanbesteden verwacht de school dat dit leidt tot meer inschrijvingen tegen een lagere prijs die passen binnen het beschikbare budget.

Voor de gebruikers en omwonenden blijft alles hetzelfde. De plattegronden van het gebouw wijzigen niet en de gevelbekleding blijft van hout. Ook blijft het schoolgebouw en de gymzaal energieneutraal.

Vertraging voor ontwikkelingen Beverakker

Het opnieuw aanbesteden vraagt 7 maanden extra tijd voor het uitwerken van nieuwe bouwvormen, gewijzigde vergunning en aanbesteding. Hierdoor kan het nieuwe schoolgebouw haar deuren naar verwachting openen in november 2025.

Ook heeft het gevolgen voor de nieuwbouw aan de Beverakker waar verschillende woontypes voor ouderen komen. Deze nieuwbouw kan pas starten nadat De Velduil haar nieuwe schoolgebouw in gebruik kan nemen

Lees hier de raadsinformatiebrief (pdf, 1 MB)