Tussenbericht tijdelijke bouw Houten-Oost

Tijdelijk huisvesten Houtense woningzoekenden, asielzoekers en maatschappelijke organisaties

Omdat het al enige tijd stil is rondom dit onderwerp, geven we u een korte update. Het college had toegezegd een brief aan de raad te sturen over de verkennende participatie en het vervolg. De oorspronkelijke planning was dit medio februari te doen. Het vertrek van de wethouder, het inwerken van de nieuwe verantwoordelijk wethouder Daan Vermeulen en de aangenomen spreidingswet maakt dat dit niet haalbaar is. We laten u weten dat het college ernaar streeft in de loop van maart de brief over het vervolg aan de raad te kunnen sturen.

Op de hoogte blijven?

Wie op de hoogte wil blijven van alle ontwikkelingen over dit planconcept, adviseren wij zich te abonneren op de digitale nieuwsbrief ‘tijdelijke bouw Houten-Oost’ via Abonneren nieuwsbrief tijdelijke bouw in Houten-Oost | Gemeente Houten.