Aanbestedingen

De gemeente Houten publiceert haar nationale en Europese aanbestedingen op de site van tenderned.

De gemeente Houten heeft een duidelijk omschreven beleid ten aanzien van inkoop. U kunt dit nalezen in de meest actuele versie van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid. De inkoopvoorwaarden vindt u in het document Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Houten.