Te Huur: Meerkoetweide 39 Houten

De ruimte die te huur is, bevindt zich op de begane grond van het gebouw De Meerkoet, dat van de gemeente is. Het staat aan de Meerkoetweide 39 in Houten. Andere delen van het gebouw worden nu gebruikt door Stichting Van Houten & Co en wijkvereniging De Weidevogels.

Voordat je de ruimte kunt huren, moeten de gemeente en jij het eens zijn over de regels voor de huur. Dit staat in het huurcontract en de bijlagen. De gemeente Houten gebruikt het 'Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte volgens artikel 7:230a BW' model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) van 30 januari 2015. Daar zijn nog extra regels aan toegevoegd.

Adres Meerkoetweide 39, 3993 EB Houten
Verhuurbaar vloeroppervlak 95,6 m² inclusief toegerekend aandeel in de gemeenschappelijke ruimten
Buitenruimte Direct aan de ruimte grenzende buitenruimte van ongeveer 90 m²
Bouwjaar 1984
Huurprijs** € 756,83 exclusief BTW per maand
Voorschot servicekosten € 179,25 exclusief BTW per maand
BTW Indien niet geopteerd kan worden voor een met BTW belaste huurprijs, wordt de huurprijs ter compensatie van het financiële nadeel dat verhuurder hierdoor lijdt met 5% verhoogd.
Energielabel A
Beschikbaarheid Per direct, leeg (zonder inventaris)
Bestemming • maatschappelijke voorzieningen (niet zijnde een kinderdagverblijf); • sport en recreatieve doeleinden.
Huurtermijn 5 jaar, gevolgd door aansluitende verlengingstermijnen van telkens 5 jaar
Opzegtermijn 12 maanden
Indexering De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd op basis van het CPI-prijsindexcijfer zoals wordt gepubliceerd door het CBS.
Opleveringsniveau De staat waarin de ruimte zich op huuringangsdatum bevindt
Zekerheidsstelling Waarborgsom ter grootte van drie maanden huur, servicekosten en BTW(-compensatie)
Voorbehoud Bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst
** De gecommuniceerde huurprijs geldt voor maatschappelijke huurders, voor commerciële partijen is de gemeente vanuit de Wet Markt en Overheid verplicht een marktconforme huur te berekenen.

 • Welke toegevoegde waarde heeft de activiteit voor de samenleving?
 • Hoeveel geluid komt er bij de activiteit kijken?
 • Hoeveel ervaring heb je met deze activiteit?
 • Hoe goed vult jouw activiteit de andere dingen die in het gebouw gebeuren aan?
 • Kun je aantonen dat er genoeg geld is voor de huur?
 • Het zou fijn zijn als jouw organisatie al in Houten gevestigd is.
 • Hoeveel mensen denk je dat er bij het gebouw zullen komen in verband met het aantal verkeersbewegingen?

 • Als je eerder de huur niet hebt betaald;
 • Als je niet door de test van de wet Bibob komt;
 • Als je failliet bent, schulden hebt of betalingen hebt uitgesteld;
 • Als je bewust verkeerde of valse informatie hebt gegeven.