Te Huur: Papiermolen 1 Houten

Maatschappelijke ruimte op de begane grond in Sportaccommodatie de Molenwiek

De ruimte die te huur is, bevindt zich op de begane grond van sportaccommodatie de Molenwiek, dat van de gemeente is. Het staat aan de Papiermolen 1 in Houten. Andere delen van het gebouw worden nu gebruikt door diverse sportverenigingen (sporthal) en Café Eddie’s.

Voordat je de ruimte kunt huren, moeten de gemeente en jij het eens zijn over de regels voor de huur. Dit staat in het huurcontract en de bijlagen. De gemeente Houten gebruikt het 'Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte volgens artikel 7:230a BW' model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) van 30 januari 2015. Daar zijn nog extra regels aan toegevoegd.

Adres Papiermolen 1, 3994 DJ Houten
Verhuurbaar vloeroppervlak Circa 71 m²
Bouwjaar 2001
Huurprijs* € 455,58 exclusief BTW per maand
Voorschot servicekosten € 118,33 exclusief BTW per maand, nuts afrekening op basis van tussenmeters
BTW Indien niet geopteerd kan worden voor een met BTW belaste huurprijs, wordt de huurprijs ter compensatie van het financiële nadeel dat verhuurder hierdoor lijdt met 5% verhoogd.
Energielabel B
Beschikbaarheid Nader overeen te komen, leeg (zonder inventaris)
Bestemming • maatschappelijke voorzieningen (niet zijnde een kinderdagverblijf); • sport
Huurtermijn 3 jaar
Opzegtermijn 6 maanden
Indexering De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd op basis van het CPI-prijsindexcijfer zoals wordt gepubliceerd door het CBS.
Opleveringsniveau De staat waarin de ruimte zich op huuringangsdatum bevindt
Zekerheidsstelling Waarborgsom ter grootte van drie maanden huur, servicekosten en BTW(-compensatie)
Voorbehoud Bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst
* De gecommuniceerde huurprijs geldt voor maatschappelijke huurders, voor commerciële partijen is de gemeente vanuit de Wet Markt en Overheid verplicht een marktconforme huur te berekenen.

  • Welke toegevoegde waarde heeft de activiteit voor de samenleving?
  • Hoeveel ervaring heb je met deze activiteit?
  • Hoe goed vult jouw activiteit de andere dingen die in het gebouw gebeuren aan?
  • Kun je aantonen dat er genoeg geld is voor de huur?
  • Het zou fijn zijn als jouw organisatie al in Houten gevestigd is.

  • Als je eerder de huur niet hebt betaald;
  • Als je niet door de test van de wet Bibob komt;
  • Als je failliet bent, schulden hebt of betalingen hebt uitgesteld;
  • Als je bewust verkeerde of valse informatie hebt gegeven.