Starten als ondernemer

Ben je starter of zzp’er en wil je een bedrijf beginnen in Houten? Wij geven je als startende ondernemer de steun die je nodig hebt.

Bedrijf starten

Bedrijf starten of verhuizen

  • Meld je nieuwe bedrijf aan bij de Kamer van Koophandel
  • Je hoeft je nieuwe bedrijf niet in te schrijven bij de gemeente
  • Ook verhuizing van je bedrijf moet je doorgeven aan de Kamer van Koophandel
Ga naar de website van de kvk

Wilt u een kinderopvangvoorziening starten? Gebruik hiervoor het aanvraagformulier van de Rijksoverheid. U vindt dit formulier onder de downloads aan de rechterzijde van de pagina.

De aanvraag met alle benodigde bijlagen kunt u mailen aan omgevingsloket@houten.nl 

De Gemeente en de GGD zal uw aanvraag toetsen. Ook wordt de de kinderopvangvoorziening door de GGD geinspecteerd. De termijn die hiervoor staat is 10 weken. Wanneer bijvoorbeeld een aanvraag niet compleet is kan deze termijn langer zijn. U kunt pas starten met de kinderopvangvoorziening wanneer deze is vermeldt staat in het landelijk register kinderopvang.  

Heeft u een wijziging?

Dan kunt u deze doorgeven met het wijzigingsformulier. U vindt dit formulier onder de downloads aan de rechterzijde van de pagina. Het wijzigingsformulier kunt u mailen aan omgevingsloket@houten.nl  

Heeft u alles volledig ingevuld? Dan wordt binnen 8 weken de wijzigingen doorgevoerd in het landelijk register kinderopvang.

Het landelijkregisterkinderopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op basis van de Wet kinderopvang. Op deze manier willen we de kwaliteit van de kinderopvang waarborgen. Wij controleren in samenwerkingen met de GGD, of de kinderopvangvoorzieningen voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. De rapporten en de geregistreerde kinderopvangvoorziening staan op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Informatie

Meer informatie over kinderopvangvoorzieningen? Of over de wet- en regelgeving? Raadpleeg dan de website van Rijksoverheid via www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang.

Er zijn verschillende manieren om je bedrijf te financieren. Denk bijvoorbeeld aan eigen geld of een krediet van de bank.

Het kan zijn dat je bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft.  Of je bent net gestart en kunt daar nog niet van rondkomen. Als ondernemer kun je geen bijstandsuitkering aanvragen.

Misschien heb je wel recht op bijstand voor zelfstandigen. Meer informatie hierover kan je vinden op de website Bureau Zelfstandigen Utrecht.  

Bijna alle bedrijven (in de milieuwetgeving ‘inrichtingen’ genoemd) die mogelijk milieugevolgen hebben, moeten bij het oprichten of het veranderen via Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) een milieumelding indienen.

Alleen bedrijven met geringe milieugevolgen (type A-bedrijven) hoeven niet zo’n melding in te dienen. Daarnaast moeten sommige bedrijven via omgevingsloket.nl  een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) of een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aanvragen.

Of voor uw bedrijf een milieumelding nodig is en of met zo’n melding kan worden volstaan, of dat u voor uw bedrijf ook een OBM of een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu moet aanvragen, blijkt wanneer u de milieumelding op Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) invult.

WIL-Lekstroom

Heb je een uitkering? En ben je van plan een eigen bedrijf te beginnen? Dan moet je je eerst melden bij je eigen contactpersoon van de WIL. Je kunt hiervoor bellen met telefoonnummer (030) 70 22 300.