Kabels en leidingen plaatsen

Wanneer u wilt gaan graven in de openbare ruimte heeft u altijd vooraf toestemming nodig van de gemeente.

Een graafmelding is altijd nodig bij alle graafwerkzaamheden ook wanneer u al een nutsvergunning of instemmingsbesluit heeft ontvangen. Dus ook bij werken minder dan 5 meter, het graven van proefsleuven en bij calamiteiten.

Graafmelding vraagt u aan via MOOR , bij gepland werk minimaal 3 werkdagen voor de start. Bij calamiteiten kan na het aanvragen van de melding direct gegraven worden en vindt toetsing achteraf plaats.

Direct online aanvragen

Bij een werk groter dan 5 meter is ook een nutsvergunning of instemmingsbesluit nodig. Het aanvragen hiervan verloopt via het WOW portaal MOOR. Vraag deze minimaal 8 weken voor de start van het werk in.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

De gemeente concentreert leidingen waar mogelijk in gereserveerde kabel- en leidingstroken met een vaste ordening. Uw aanvraag moet afgestemd zijn op deze stroken en de beschikbare ruimte.

  • Via het MOOR portaal koppelt u uw digitale voorontwerp (VO) aan de kabel en leidingstroken tekening en dient uw aanvraag in.
  • De co√∂rdinator kabels en leidingen toetst uw aanvraag en geeft aan of en waar vooronderzoek in de vorm van proefsleuven nodig zijn.
  • Na het aanleveren en goedkeuren proefsleuf informatie via de website van MOOR wordt uw aanvraag definitief ontwerp DO in behandeling genomen.

Het bestand met de kabel en leidingennutsstroken tekening vindt u onderaan deze pagina in Microstation en Autocad formaat.

Eisen aan de proefsleuven

  • Een proefsleuf is minimaal 1 meter diep en 75 cm breed aan weerszijde van de aan te leggen kabel of leiding.
  • In proefsleuf informatie de kenmerken aangeven van de co√∂rdinator kabels- en leidingen.