Bedrijventerreinen en kantoorlocaties

In Houten zijn 4 bedrijventerreinen met elk hun eigen karakter. 

Op dit moment zijn op het Werklandschap Meerpaal en bedrijventerrein De Meerpaal geen bedrijfskavels meer beschikbaar. Wel zijn er mogelijkheden op de andere bedrijventerreinen. 

Informatie over de uitgifte van grond

De Molenzoom gelegen in het centrum van Houten is de enige echte kantorenlocatie van Houten. Het is als zichtlocatie gelegen langs het spoor en heeft een prima ontsluiting via de Koppeling en Rondweg. De ontsluiting voor OV en fiets is eveneens uitstekend. De goed onderhouden kantoorgebouwen en de fraaie groenstroken worden over de hele kantorenlocatie doorsneden door de centrale weg De Molen. Om de oplopende leegstand tot staan te brengen, wordt initiatief beloond.

Het kantorengebied is nog vitaal. De gebouwen en de openbare ruimte van goede kwaliteit. Naast kantoren zijn meerdere functies in het gebied ontwikkeld, zoals sport, horeca en andere maatschappelijke functies. In de toekomst behoort transformatie van kantoorgebouwen naar bijvoorbeeld een woonfunctie ook tot de mogelijkheden. Er wordt vanuit een gebiedsgerichte visie toegewerkt naar de meest optimale ontwikkeling van kantorenlocatie Molenzoom.

Locatiekwaliteiten

 • Centrale ligging in Houten
 • Zichtlocatie langs spoorlijn
 • Nabij centrumvoorzieningen op Het Rond
 • Gunstige ligging ten opzichte van het NS station Houten
 • Groen karakter
 • Geschikt voor (middel)grote ondernemingen in de ICT, zakelijke en financiële dienstverlening en de non-profitsector
 • Kantoren hebben een divers oppervlak van ca. 200 tot ruim 2.000m²
 • Mogelijkheden tot transformatie van bestaande kantoorpanden.

Centraal in Houten ligt de belangrijkste weg van Houten; de Koppeling. Langs deze weg is er plaats voor hoogwaardige kantoren, naast de al bestaande panden. De Koppeling ligt dichtbij alle voorzieningen van Houten, waaronder winkels, restaurants, sport– en ontspanningsmogelijkheden. Daarnaast kent het gebied een gunstige ligging ten opzichte van de snelweg en NS-stations.

Volgens de inmiddels bekende Houtense aanpak, waarbij kwaliteit voorop staat, is bij het naastgelegen bedrijventerrein de openbare ruimte onder handen genomen. Ontsluiting en infrastructuur zijn door de gemeente aangepast aan de eisen van de huidige én toekomstige tijd. Deze revitalisering heeft het gebied inclusief de Koppeling versterkt.

Locatiekwaliteiten

 • Centrale ligging in Houten
 • Zichtlocatie langs belangrijkste weg binnen de kern van Houten
 • Nabij faciliteiten voor sport, vermaak en ontspanning
 • Gunstige ligging ten opzichte van snelweg en NS-stations
 • Flexibele kavelgrootte
 • Flexibele kavelindeling
 • Geschikt voor (middel)grote ondernemingen in de ICT, zakelijke en financiële dienstverlening en de non-profit sector
 • Flexibele verkaveling voor kantoren met een oppervlak van ca. 2.000 tot ruim 5.000m²
 • Mogelijkheden voor kleinschalige kantoorontwikkeling, eventueel gecombineerd met ondersteunende ontwikkeling

Het bedrijventerrein De Meerpaal is gelegen ten noorden van het Sportcomplex Meerpaal en de weg De Rede. Het bedrijventerrein biedt vestigingsmogelijkheden voor bedrijven van diverse omvang en uit diverse bedrijfstakken. Het bedrijventerrein wordt gekenmerkt door een overzichtelijke opzet, een uitstekende bereikbaarheid en een onderscheidende uitstraling. Daarnaast zijn de centrale ligging, de uitstekende infrastructuur en de hoogopgeleide beroepsbevolking kwaliteiten, die het interessant maken voor u om zich te vestigen op De Meerpaal. Stuk voor stuk factoren, die de vestiging van uw bedrijf tot een succes zullen maken.

 • Centraal gelegen in het hart van Nederland
 • Uitstekende bereikbaarheid per weg, directe aansluiting op A27 en nabij de aansluiting op de A12
 • Goede infrastructuur op het terrein
 • Vestigingsmogelijkheden voor productie- en verkoopbedrijven, groothandel, lichte industrie, bouwnijverheid en (logistieke) dienstverleners
 • Een hoogwaardige uitstraling en prima voorzieningenniveau
 • Zeer bijzondere zichtlocaties aanwezig
 • Flexibele kavelgrootte tot ruim 1,4 ha
 • Kleinschalig en overzichtelijk
 • Geleidelijk, beheersbaar groeitempo
 • Professioneel en klantgericht vestigingsbeleid
 • Kwaliteit in plaats van kwantiteit
 • Gelegen in een groeigemeente met een uitstekend woonmilieu

Bekijk ook  de gebiedsvisie (pdf, 11 MB) en uitgiftebepalingen (pdf, 101 KB) van bedrijventerrein De Meerpaal 

Heeft u vragen, wilt u informatie of een oriënterend gesprek, dan neemt u contact op met de gemeente Houten, Jeroen Zwart (Gebiedsmanager Werkgebieden/Economische Zaken) 030-6392611.

Locatiebeschrijving

Tussen bedrijventerrein De Meerpaal en het Amsterdam-Rijnkanaal komt het derde voorzieningengebied van Houten: sport- en werklandschap Meerpaal. Een gebied waarin sporten, werken en natuur gecombineerd worden. Sport- en werklandschap Meerpaal voorziet in de behoefte van inwoners en sportverenigingen in het sterk gegroeide Houten. Voor de invulling van het werkgebied wordt aansluiting gezocht bij het principe van verweving van werk en natuur. Binnen het werkgebied ontstaan natuurlijke stroken, die direct met de natuurontwikkelingszone in verbinding staan. De wens is om het type bedrijven aan te laten sluiten bij het natuurlijke karakter van het gebied.

Op dit moment is er een proefverkaveling geschetst voor het werklandschap Meerpaal. In samenspraak met de gemeente Houten zijn er vele mogelijkheden voor vestiging op dit terrein. Maximaal 50% van het bedrijfsvloeroppervlak mag als kantoor worden benut, met een maximum van 2.000m².

Locatiekwaliteiten

 • Directe aansluiting op de A27
 • Gebiedsoppervlakte van 10 ha.
 • Kavelprijs €190—€200 per m²
 • Flexibele kavelgrootte en indeling
 • Combineren van sporten, werken en natuur
 • Vestigingsmogelijkheden voor productie– en verkoop bedrijven, groothandel, lichte industrie, bouwnijverheid en (logistieke) dienstverleners
 • Bedrijfsvestiging tot categorie 3.2 
 • Hoogwaardige uitstraling 
 • Hotel Houten op 5 minuten afstand

Documenten

Nieuwsgierig naar de vestigingsmogelijkheden? Zie ook:

Vestigingsmogelijkheden De Meerpaal

De Schaft, het oudste bedrijventerrein van Houten, is begonnen aan een tweede jeugd. Het centraal in Houten gelegen terrein wordt de komende jaren grondig opgeknapt. Volgens de inmiddels bekende Houtense aanpak, waarbij kwaliteit voorop staat, wordt de openbare ruimte onder handen genomen. Ontsluiting en infrastructuur worden door de gemeente aangepast aan de eisen van de huidige èn toekomstige tijd. Ook het bedrijfsleven werkt actief mee. Gevestigde bedrijven knappen hun panden op. En nieuwe bedrijven en kantoren vestigen zich op de uit te geven kavels.

Ook de kantorenlocatie de Koppeling ligt in de directe nabijheid van faciliteiten op het gebied van sport, vermaak en ontspanning. Daarnaast kent het gebied prima zichtlocaties en ligt het gunstig ten opzichte van de snelweg en de NS-stations. Over de Koppeling zelf loopt een frequente buslijn, die in verbinding staat met de centra van Houten, Nieuwegein en Utrecht.

Het gebied wordt flexibel verkaveld, naar de vraag van de onderneming. Er is ruimte voor kantoren met een oppervlakte van circa 2000 tot ruim 5000 m2 vloeroppervlakte. Daarmee is het gebied bij uitstek geschikt voor (middel)grote ondernemingen in de ICT, de zakelijke en financiële dienstverlening, en de non-profit sector.