Ik ben verwijzer

In de regio Lekstroom werken de gemeente Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Vijfheerenlanden en Houten samen om professionele zorg in te kopen voor haar inwoners. In de praktijk betekent dit dat we hulp inkopen, de contracten monitoren, de verwerking doen van alle administratieve processen en hier bij zorgen voor de informatievoorziening naar de deelnemende gemeenten.

De Beschikbaarheidswijzer

Bent u een verwijzer Jeugdhulp namens een wijkteam/sociaal team of gecertificeerde instelling? Bent u huisarts of praktijkondersteuner? En heeft u de hulpvraag voor een jeugdige inzichtelijk? Of bent u Wmo-consulent en is inzichtelijk welke hulp/zorg of ondersteuning uw client/inwoner nodig heeft en is uw volgende stap het zoeken van een passende aanbieder?

In de praktijk blijkt dit helaas nog niet zo eenvoudig. U heeft immers geen inzicht in wanneer welke zorg aanwezig is en lang rondbellen langs zorginstellingen en organisaties is vaker regelmaat dan uitzondering. Daarbij wordt u ook nog geconfronteerd met lange wachttijden… om moedeloos van te worden. De Beschikbaarheidswijzer biedt uitkomst! Ook aanbieders die wellicht minder bekend bij u zijn worden getoond. Meer mogelijkheden dus om hulp, zorg en/of ondersteuning zo snel als nodig te vinden.

Beschikbaarheidswijzer

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie (ED). Kinderen binnen het basisonderwijs (7 tot en met 12 jaar) kunnen hiervoor in aanmerking komen als een aanvraag is ingediend. De poortwachter, ZIEN in de Klas, beoordeelt de aanvraag op basis van de daarvoor geldende richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor vergoede zorg (Protocol 3.0).

Aanmelding gebeurt via het ZIEN Portaal, waarbij zowel ouders als school het intakeformulier invullen. De school is daarnaast verantwoordelijk voor het uploaden van de LOVS gegevens en de handelingsplannen van het afgelopen jaar.
De handleiding voor het ZIEN Portaal vindt u hieronder, bij Downloads.

Het document ‘Proces dyslexiezorg Regio Lekstroom’ geeft inzicht in de te nemen stappen en bevat verwijzingen naar websites voor meer informatie over dyslexie.

De meest recente informatie over de vergoede dyslexiezorg kunt u vinden op de website van het NKD.

Heeft u vragen over een aanmelding? Dan kunt u contact opnemen met
lekstroom@zienindeklas.nl.

Om inzicht te krijgen in de wachttijden van de gecontracteerde aanbieders jeugd is er de beschikbaarheidswijzer.