Ik ben verwijzer

In de regio Lekstroom werken de gemeente Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Vijfheerenlanden en Houten samen om professionele zorg in te kopen voor haar inwoners. In de praktijk betekent dit dat we hulp inkopen, de contracten monitoren, de verwerking doen van alle administratieve processen en hier bij zorgen voor de informatievoorziening naar de deelnemende gemeenten.

De verwijzers van de verschillende sociale teams werken met Pleio. https://sociaaldomeinlekstroom.pleio.nl/

Dit is een beschermde omgeving waar we meer informatie met de professionals kunnen delen. Werk je bij een van de sociale teams van de lekstroom gemeenten en heb je geen toegang toch Pleio, mail dan aan secretariaatrbl@regiolekstroom.nl. Wij zorgen dan voor een account.

Voor de overige verwijzers én zorgaanbieders hebben wij hieronder overzichten de met de gecontracteerde aanbieders:

  1. Aanbieders Jeugdhulp 2023 (pdf, 57 KB)
  2. Aanbieders Wmo Huishoudelijke Ondersteuning 2023 (pdf, 33 KB)
  3. Aanbieders Wmo Individuele Begeleiding 2023 (pdf, 63 KB)
  4. Aanbieders Wmo Ondersteuning Maatschappelijke Deelname 2023 (pdf, 40 KB)

De Beschikbaarheidswijzer biedt inzicht in aanbod

In de jeugdhulp ontbrak het aan inzicht in beschikbaar aanbod. De Beschikbaarheidswijzer realiseert dit inzicht waardoor er een betere afstemming tussen de hulpvraag en het beschikbaar aanbod van jeugdhulp mogelijk is. Dit biedt grote voordelen voor de hulpzoekende zelf en alle betrokken partijen.

Beschikbaarheidswijzer

‘De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie (ED). Kinderen binnen het basisonderwijs kunnen hiervoor in aanmerking komen als een aanvraag is ingediend.

Bij de aanvraag dienen de volgende documenten worden meegestuurd:

  1. Intakelijst basisschool dyslexie, inclusief handtekening (pdf, 303 KB)
  2. Intakelijst ouder, inclusief handtekening (pdf, 534 KB)
  3. Handelingsplan voor Technisch Lezen en Spelling van het afgelopen jaar, zowel individueel als het groepsoverzicht.
  4. LOVS (scores DMT, Spelling en Rekenen)

De school kan alle vier de documenten sturen naar lekstroom@zienindeklas.nl. Indien alle documenten compleet zijn wordt de aanvraag in behandeling genomen.  Het document ‘Proces dyslexiezorg Regio Lekstroom’ geeft inzicht in de te nemen stappen en bevat verwijzingen naar websites voor meer informatie over dyslexie.

De meest recente informatie over de vergoede dyslexiezorg staat op de website van het NKD.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u deze mailen naar  contractbeheer@regiolekstroom.nl

Om inzicht te krijgen in de wachttijden van de gecontracteerde aanbieders jeugd is er de beschikbaarheidswijzer.