IZA: Integraal Zorgakkoord

Een van de landelijke akkoorden vanuit het Rijk is het Integraal Zorgakkoord 'Samen werken aan gezonde zorg'. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het akkoord ondertekend.