IZA en GALA regio Lekstroom

Samen maken we de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar

Iedereen in de regio Lekstroom streeft naar een positieve gezondheid. Hierbij ligt het accent niet (alleen) op ziekte,  maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. We willen inwoners en hun netwerk hier op passende wijze in ondersteunen.

Als inwoners ondersteuning en zorg nodig hebben, willen we dat dit naadloos op elkaar aansluit. En waar het kan digitaal gebeurt. Daar zijn veranderingen voor nodig.

Om dit te bereiken hebben gemeenten akkoorden gesloten met de rijksoverheid, zorgverzekeraars, en zorgpartijen. Binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) worden afspraken gemaakt over gezondheidsdoelen voor de komende jaren.

Regioplan IZA

Ook de Lekstroomgemeenten Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Lopik en Vijfherenlanden maken een regioplan. Dat doen zij samen met aanbieders van zorg en welzijn en met (vertegenwoordigers van) inwoners. En met andere gemeenten in de zorgkantoorregio Utrecht. Dit gebeurt op basis van het regiobeeld: een schets van de gezondheid van inwoners. Samenwerking en goede initiatieven versterken staan centraal.  

In de factsheet IZA Regio Lekstroom (pdf, 2 MB) vind je de uitgangspunten van het plan en de mijlpalen in 2023.   

Stappen

  • Regiobeeld: juni 2023.
  • Regioplan: 31 december.
  • Vanaf 2024: Plan van aanpak samen met aanbieders van zorg en welzijn. Vanuit IZA en GALA wordt financiering aangevraagd. Na goedkeuring start de uitvoering. 

Meer over de landelijke aanpak vind je hier:

Juiste zorg op de juiste plek