Plan van Aanpak IZA

In 2024 starten we met de uitvoering van het regioplan.

24 januari: Kick-off met professionals uit gemeenten /sociaal teams, welzijns- en zorgorganisaties, vrijwilligerswerk en (vertegenwoordigers van) inwoners.

Tijdens de bijeenkomst maakten we een eerste inventarisatie van activiteiten die bijdragen aan de opgaven van het regioplan: Sterk sociaal domein & eerstelijn, Gezond ouder worden en Mentale weerbaarheid en gezondheid. Wat kunnen we borgen, opschalen, ontwikkelen of waarmee moeten we juist stoppen?

De komende tijd blijven we met elkaar in gesprek over aanpak en de juiste dingen doen.