Regiobeeld

In het regiobeeld staan de belangrijkste gegevens over de huidige en toekomstige zorgvraag op een rij. Zowel in de gezondheidszorg als in het sociaal domein. Je vindt er gegevens over gezondheid, zorggebruik en demografische ontwikkelingen. Het geeft een beeld van de taken (opgaven) waar we aan moeten werken.

Het regiobeeld Utrecht vind je hier

Op pagina 25 vind je de beschrijving voor de Lekstroomgemeenten.