Regioplan IZA en GALA

Op basis van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het regiobeeld is door regionale partijen in zorg en ondersteuning het regioplan IZA Lekstroom gemaakt. Het plan is eind december 2023 vastgesteld.

Het regioplan Lekstroom is onderdeel van het overkoepelende regioplan voor Utrecht/Midden Nederland.

Ga naar Regioplan Lekstroom

Het regioplan geeft in de periode 2023 tot en met 2026 richting aan:

 • de regionale samenwerking op de IZA-thema’s. De eerste drie zijn uitgewerkt in regioplan Lekstroom:
  • Sterk sociaal domein & eerstelijnszorg
  • Gezond ouder worden
  • Mentale weerbaarheid en gezondheid
  • Passende medisch Specialistische zorg
  • Acute zorg
 • de besteding van de financiële middelen die voor de uitvoering van het IZA beschikbaar zijn gesteld.

We vinden het belangrijk dat de inwoners betrokken zijn bij dit plan. We laten hen meedenken via verschillende manieren en luisteren naar hun mening. Dit doen we via cliëntenraden, patiëntenorganisaties, zorgbelangorganisaties en lokale democratie.