Regioplan IZA en GALA

Op basis van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het regiobeeld wordt er door regionale zorgpartijen aan een regioplan IZA voor de Lekstroom gewerkt. Het plan moet voor 31 december 2023 zijn vastgesteld.

Het regioplan geeft in de periode 2023 tot en met 2026 richting aan:

 • de regionale samenwerking op de IZA-thema’s
  • Sterk sociaal domein & eerstelijnszorg
  • Gezond ouder worden
  • Mentale weerbaarheid en gezondheid
  • Passende medisch Specialistische zorg
  • Acute zorg
 • de besteding van de financiële middelen die voor de uitvoering van het IZA beschikbaar zijn gesteld.

We vinden het belangrijk dat de inwoners betrokken zijn bij dit plan. We laten hen meedenken via verschillende manieren en luisteren naar hun mening. Dit doen we via cliëntenraden, patiëntenorganisaties, zorgbelangorganisaties en lokale democratie. 

1