Accommodatie verhuur

Op zoek naar een sportvoorziening of sociaal-cultureel centrum in de gemeente Houten? U kunt bij diverse voorzieningen afhuren:

  • Terreinen voor de buitensport
  • Sporthallen
  • Gymzalen
  • Sociaal-culturele centra

Let op! Door bezetting van vaste verenigingen en gebruikers zijn er maar weinig beschikbare uren voor verhuur aan derden. 

Met vragen over een accommodatie of informatie over de beschikbaarheid van een accommodatie kunt u een mail sturen naar: verhuur@houten.nl

Reserveren

Met het reserveren van een accommodatie gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals deze is opgesteld door de Gemeente Houten. 

Lees hier de algemene voorwaarden voor sportaccomodaties/gymzalen en sociaal cultureel centra

Tarieven

De tarieven staan genoemd bij de overzichten van de accommodaties die verhuurd worden. De tarieven gelden van 1 augustus tot en met 31 juli. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen laag tarief en standaard tarief.

  • Laag tarief: geldt voor verenigingen en organisaties die activiteiten organiseren voor de Houtense samenleving op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Deze verenigingen en organisaties moeten deel uitmaken van de Houtense samenleving.
  • Standaard tarief: van toepassing op de overige huurders (bedrijfsleven, verenigingen en organisaties uit andere gemeenten). En voor activiteiten met een commercieel karakter.

Annuleren

Incidenteel kan een reservering tot 4 weken voor de gereserveerde datum kosteloos schriftelijk of per e-mail worden geannuleerd.

Wilt u reclame ophangen in één van onze sporthallen? Dan kunt hiervoor een aanvraag indienen via meldpuntvastgoed@houten.nl.

Bij u aanvraag stuurt u mee:

  • Een tekening
  • Een omschrijving van de gewenste reclame mee (tekst, materiaalkeuze, afmetingen e.d.)
  • En waar en hoe u de reclame denkt aan te brengen.

Na ons akkoord ontvangt u de “modelovereenkomst reclamevoering sporthallen (pdf, 354 KB)” ter ondertekening. Wanneer de overeenkomst door beide partijen is ondertekend is de overeenkomst tot stand gekomen en kan de reclame opgehangen worden.