Archeologie

De bewoning van Houten kent een zeer lange geschiedenis. Op grond van deze sporen in de bodem is bekend dat hier al zo’n 4 millennia terug mensen leefden. En dat de menselijke bewoning een meer permanent karakter kreeg in de IJzertijd (ca 650 v. Chr. – 15 v. Chr.).

Uit deze periode, en de perioden daarna, zijn in de gemeente Houten vindplaatsen bekend van menselijke activiteiten. Van groot belang zijn vooral de sporen van menselijke nederzettingen uit de IJzertijd, de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen.

In Houten zijn 18 archeologische rijksmonumenten aanwezig en meer dan 140 terreinen met archeologische waarde. Deze monumenten zijn niet bovengronds te zien zoals bijvoorbeeld gebouwen. Daarnaast kent een zeer groot deel van het grondgebied van Houten (met name de hoog gelegen gronden) een hoge trefkans op archeologische vondsten.