Evenementenkalender

Normaal gesproken vinden er in onze gemeente veel evenementen en activiteiten plaats. Evenementen die bij ons vóór 1 december in het voorgaande jaar bekend zijn, noteren wij op de concept-evenementenkalender van het volgende jaar. De concept-evenementenkalender wordt éénmaal per jaar, gedurende zes weken, ter inzage gelegd. Iedereen krijgt dan de kans om een zienswijze in te dienen. In de kalender kunt u lezen hoe en tot wanneer eventuele zienswijzen bij ons kunnen worden ingediend.

Coronamaatregelen

Vanwege de coronamaatregelen is de kans groot dat de kalender niet altijd actueel meer is. Hou er dus rekening mee dat in de loop van volgend jaar evenementen alsnog kunnen worden geannuleerd, verplaatst, of anders worden vormgegeven.

Heeft u vragen over de evenementenkalender, stuur deze dan per e-mail naar apv@houten.nl.

Evenementenkalender (pdf, 144 KB)