Cultuurfonds

Wilt u een culturele uiting in de gemeente Houten organiseren die gericht is op versterking van de samenleving? En draagt deze uiting ook bij aan de versterking van de lokale identiteit en gemeenschapszin? Dan is het mogelijk om hier subsidie voor aan te vragen. Bekijk hier de regeling. (pdf, 143 KB)

Stap 1 Aanvraag Subsidie

  • In het totaal is er voor 2023 een bedrag van € 49.562,- beschikbaar. 
  • U kunt digitaal een aanvraag indienen. Hierbij moet u ook financiële begroting meesturen.
  • Na de aanvraagdeadline nemen we binnen 6 weken een besluit.
Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aanvraag Cultuurfonds

Stap 2 Aanvraag tot vaststelling/ indienen van bestedingsverklaring 

Zijn de activiteiten afgerond? Dan vindt de subsidievaststelling plaats.

  • Heeft u een subsidie gekregen tot en met €25.000? Dan vult u direct na het verrichten van de activiteiten de bestedingsverklaring in en stuurt deze aan ons op.
Inloggen met DigiD Bestedingsverklaring DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Bestedingsverklaring eHerkenning

De aanvraagdeadlines zijn elk jaar:

  • Vóór 1 april
  • Vóór 1 november

Het totaal beschikbare bedrag per jaar wordt gelijk verdeeld over de twee subsidietranches.