Cultuurfonds

Wilt u een culturele activiteit in de gemeente Houten voor en door inwoners van Houten organiseren? Dan is het mogelijk om hier subsidie voor aan te vragen. Bekijk hier de regeling. (pdf, 244 KB) Hier leest u ook aan welke voorwaarden u moet voldoen.

De aanvraagdeadlines zijn elk jaar:

  • Uiterlijk 31 maart
  • Uiterlijk 31 oktober

Het totaal beschikbare bedrag per jaar wordt gelijk verdeeld over de twee subsidietranches.

Stap 1 Aanvraag Subsidie

  • In het totaal is er voor 2024 een bedrag van € 52.635,- beschikbaar. 
  • U kunt digitaal een aanvraag indienen. Hierbij moet u ook financiële begroting meesturen.
  • Na de aanvraagdeadline nemen we binnen 6 weken een besluit.
Aanvraag Cultuurfonds

Stap 2 Aanvraag tot vaststelling/ indienen van bestedingsverklaring 

  • Heeft u een subsidie gekregen tot en met € 5.000? Dan is de subsidie direct vastgesteld en hoeft u verder geen actie te ondernemen. Heeft u een subsidie gekregen vanaf €5.000 en zijn de activiteiten afgerond? Dan vindt de subsidievaststelling plaats. Hiervoor vult u direct na het verrichten van de activiteiten de bestedingsverklaring in en stuurt deze aan ons op.
Inloggen met DigiD Bestedingsverklaring DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Bestedingsverklaring EHerkenning