Cultuurfonds

Wilt u een culturele activiteit in de gemeente Houten voor en door inwoners van Houten organiseren? Dan is het mogelijk om hier subsidie voor aan te vragen. Bekijk hier de regeling. (pdf, 142 KB)

Stap 1 Aanvraag Subsidie

  • In het totaal is er voor 2023 een bedrag van € 49.562,- beschikbaar. 
  • U kunt digitaal een aanvraag indienen. Hierbij moet u ook financiële begroting meesturen.
  • Na de aanvraagdeadline nemen we binnen 6 weken een besluit.
Aanvraag Cultuurfonds

Stap 2 Aanvraag tot vaststelling/ indienen van bestedingsverklaring 

Zijn de activiteiten afgerond? Dan vindt de subsidievaststelling plaats. In uw beschikking staat of dit voor u van toepassing is.

  • Heeft u een subsidie gekregen tot en met €25.000? Dan vult u direct na het verrichten van de activiteiten de bestedingsverklaring in en stuurt deze aan ons op.
Inloggen met DigiD Bestedingsverklaring DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Bestedingsverklaring eHerkenning

De aanvraagdeadlines zijn elk jaar:

  • Uiterlijk 31 maart
  • Uiterlijk 31 oktober

Het totaal beschikbare bedrag per jaar wordt gelijk verdeeld over de twee subsidietranches.