Bewonersinitiatieven openbare ruimte

Samen de buurt opfleuren?  Een stukje onderhoud zelf doen of de openbare ruimte anders inrichten?

De gemeente Houten werkt daar graag aan mee. Er zijn al vele initiatieven van bewoners mogelijk gemaakt. De verfraaiing van uw straat of buurt zorgt niet alleen voor een mooiere buurt en meer contact met uw buren, maar het draagt ook bij aan een groen en duurzaam Houten.

Wilt u bestaand gemeentegroen zelf onderhouden?

Dit is mogelijk, u moet dan denken aan:

  • het onderhouden van plantsoenen
  • het maaien en bijkanten van gras
  • het snoeien van gemeentehagen

U kunt hiervoor een aanvraag doen. Lees wel eerst de voorwaarden (pdf, 131 KB)

Aanvraag onderhouden gemeentegroen

Zelf een stukje openbare ruimte anders inrichten en onderhouden?

De wijkcoördinator kijkt samen met u naar de mogelijkheden. Neem hiervoor telefonisch contact op met één van de wijkcoördinatoren.

U kunt  bijvoorbeeld een stoep omvormen naar groen, zoals gras, beplanting, bloemenweide, boomspiegel of u kunt een geveltuin krijgen. Maar ook een picknickbank of bloembak is mogelijk.

Hoe werkt het?

Er zijn een aantal voorwaarden (pdf, 131 KB). Het is belangrijk voordat u telefonisch contact opneemt, om de voorwaarden door te nemen.  

  • Het is belangrijk dat de buurt betrokken wordt. Dit soort veranderingen hebben namelijk invloed op de leefomgeving U moet aantonen met een handtekeningenlijst dat de buren achter uw idee staan.
  • De gemaakte afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd.
  • Uw idee moet in elk geval bijdragen aan een groenere leefomgeving. Dus omvormen van groen naar steen past hier niet in.
  • De gemeente betaalt de kosten voor het ontstenen van stoepen. Dat betekent dat wij de stenen en het zand eruit halen, een opsluitband aanbrengen en het opvullen met aarde en indien gewenst inzaaien met gras.
  • Wilt u wat anders dan gras dan zijn de kosten voor uw rekening. De gemeente betaalt geen planten voor bewoners.Wanneer u met meerdere buurtbewoners een groot stuk wilt omvormen naar beplanting en met elkaar gaat onderhouden  kunt u wel een aanvraag doen voor subsidie uit Ons Fonds. Ook voor een picknickbank of bloembak kunt u een aanvraag doen bij Ons Fonds.