Monumenten

Voor het verbouwen van een monument vraagt u een omgevingsvergunning aan. Het soort monument bepaalt welke regels gelden en wie de vergunning geeft.

U hebt bijvoorbeeld geen vergunning nodig als de monumentale waarde niet lager wordt door de werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het opschuren en schilderen in dezelfde kleur. Het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken of vervangen van dakpannen.

Een aanvraag van een omgevingsvergunning wordt voor advies voorgelegd aan de Monumentencommissie van de gemeente Houten.

Het college van burgemeester en wethouders verleent de vergunning.

Omgevingsvergunning aanvragen