Monumenten

Voor het verbouwen van een monument vraagt u een omgevingsvergunning aan. Het soort monument bepaalt welke regels gelden en wie de vergunning geeft.

U hebt bijvoorbeeld geen vergunning nodig als de monumentale waarde niet lager wordt door de werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het opschuren en schilderen in dezelfde kleur. Het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken of vervangen van dakpannen.

Een aanvraag van een omgevingsvergunning wordt voor advies voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Houten.

Het college van burgemeester en wethouders verleent de vergunning.

Omgevingsvergunning aanvragen

Gemeentelijke monument

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Rijksmonument

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
  • Vraagt de gemeente advies aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed? Dan ontvangt u binnen 26 weken bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen en beroep aan te tekenen bij de rechtbank.

Een vergunningplicht geldt meestal voor het hele monument. Dus niet alleen de voorgevel, maar ook de zijgevels, de achtergevel, bedaking, onderkeldering en het hele interieur. Zelfs moderne aanbouwen kunnen onder de bescherming vallen.

We raden u aan om altijd eerst advies te vragen aan één van de medewerkers (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling). Ook wanneer u misschien geen omgevingsvergunning nodig heeft. Wij helpen u graag verder met deskundig advies.

Monumentenwacht

Stichting monumentenwacht heeft als doel om monumenten in de toekomst te behouden. Eigenaren van onder meer gemeentelijke en rijksmonumenten kunnen zich aanmelden voor een beoordeling door de Monumentenwacht Utrecht

Kijk voor meer informatie op de website

Nationaal Restauratiefonds

Het Restauratiefonds is een organisatie zonder het doel om winst te maken. Zij helpen eigenaren aan leningen voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. Ook kunnen zij u adviseren en informeren bij de financiële en procesmatige onderdelen van restauratie en onderhoud van monumenten.

Afwegingskader

Het afwegingskader voor vergunningverlening ‘Verduurzaming van monumenten’  wordt gebruikt bij het beoordelen van vergunningaanvragen door de afdeling Vergunning-Toezicht-Handhaving en door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Hierdoor weet u wat de kaders zijn bij de beoordeling en kunt u hier alvast rekening mee houden als u verduurzamingsmaatregelen wilt nemen. U kunt het afwegingskader op de pagina downloaden.

Gratis gids over verduurzamen monumenten

Om de particuliere en professionele eigenaren zoveel mogelijk te ondersteunen is er door het Restauratiefonds een gratis gids samengesteld die u kunt aanvragen via restauratiefonds.nl. Updates worden u daarna automatisch toegestuurd. Zo heeft u altijd de meest actuele informatie.

Voor het leggen van zonnepanelen zijn er een aparte gidsen voor monumenteigenaren én vergunningverleners door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed gemaakt. Beiden kunt u op deze pagina gratis downloaden.

Meer informatie of hulp nodig bij verduurzamen?