Omgevingsvergunning

Wilt u bijvoorbeeld gaan bouwen, verbouwen of een boom kappen? Dan heeft u in de meeste situaties een omgevingsvergunning nodig. 

De omgevingsvergunning is een samengevoegde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning vervangt veel vergunningen en maakt voor u de aanvraagprocedure eenvoudiger. Hieronder ziet u een opsomming van de  belangrijkste vergunningen die in de omgevingsvergunning zijn samengevoegd.

  • Aanlegvergunning
  • Bouwvergunning
  • Gebruiksvergunning
  • Kapvergunning
  • Milieuvergunning
  • Ontheffingen van het bestemmingsplan/ beheersverordening
  • Sloopvergunning
  • Monumentenvergunning

In sommige situaties hoeft u geen vergunning aan te vragen. Op www.omgevingsloket.nl kunt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

Omgevingsvergunning aanvragen

De omgevingsvergunning kunt u digitaal aanvragen via de website www.omgevingsloket.nl. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan zowel op papier als digitaal worden ingediend. 

De gemeente behandelt uw aanvraag in één keer en neemt één besluit. Er is ook slechts één bezwaar- en beroepsprocedure. Bekijk de aanvraagprocedure.

Bij het in behandeling nemen van uw aanvraag kunnen 2 procedures van toepassing zijn. Namelijk de reguliere- en de uitgebreide procedure. 

Meer informatie over deze procedures kunt vinden op de pagina 'Omgevingsvergunning reguliere- en uitgebreide procedure'. Op pagina 'Indieningsvereisten' kunt u meer informatie vinden over gegevens die u moet indienen bij eenvoudige aanvragen voor een omgevingsvergunning.

Aanvragen voor een omgevingsvergunning met de activiteit milieu worden behandeld door de Omgevingsdienst Regio Utrecht. De gemeente blijft wel uw eerste aanspreekpunt en het loket voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

 Wilt u  meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u telefonische contact opnemen met de Gemeente 030 639 2 611.