Vanuit het buitenland naar Houten verhuizen

 • Verhuist u naar Nederland en gaat u in Houten wonen? En blijft u hier het komende half jaar minimaal 4 maanden of langer?
  Maak dan binnen 5 dagen na aankomst een afspraak op het gemeentehuis.
 • Dit geldt ook als u eerder in Nederland heeft gewoond.
 • Na uw inschrijving krijgt u binnen 30 dagen een burgerservicenummer (BSN).
 • Bent u hier korter dan 4 maanden en wilt u een burgerservicenummer? Dan kunt u zicht inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dat kan bijvoorbeeld bij de gemeente Utrecht.
 • Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden? Dan moeten zij met u meekomen naar de afspraak.

Afspraak maken

Met de knoppen hieronder kunt u een afspraak maken. Maak een keuze of u eerder of niet eerder in Nederland heeft gewoond.

Ik heb eerder in Nederland gewoond Ik heb niet eerder in Nederland gewoond

Wat moet u meenemen bij de afspraak?

Om aangifte te doen bij het gemeentehuis aan de balie heeft u de volgende documenten nodig:

 • geldig identiteitsbewijs (waarop de nationaliteit vermeld staat) van alle personen die ingeschreven moeten worden,
 • Huurcontract of koopakte (alleen het deel waarop uw nieuwe adres- en persoonsgegevens staan en de handtekeningen)
 • Als u bij iemand gaat inwonen:
  • Een verklaring van inwoning van de hoofdbewoner en een scan of kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.
  • Een toestemmingsverklaring van inwoning van de woningbouwvereniging. Deze verklaring kunt u bij de woningbouwvereniging opvragen.
 • Officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte.
  Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt. Bekijk de voorwaarden per land
 • Als u een niet Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd (MVV),
 • Als u uit Aruba, Bonaire, Curaҫao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt: een bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister.