Verhuizing naar buitenland doorgeven

  • Bent u in een periode van één jaar langer dan acht maanden in het buitenland? Dan schrijft u zich uit bij de gemeente.
  • Wij geven uw emigratie door aan alle overheidsinstanties
  • Na de uitschrijving staat u geregistreerd in het Register Niet Ingezetene (RNI).
  • U kunt emigratie alleen digitaal doorgeven als u en uw gezinsleden (geregistreerd of gehuwd partner en/of kind) van hetzelfde adres vertrekken.
  • Bent u ongehuwd samen? Dan moet u beide apart een melding doen.
Inloggen met DigiD Emigratie doorgeven

Emigreert 1 of enkele personen van het gezin?

Vertrekt alleen 1 persoon of enkele personen van het gezin? Dan moet u persoonlijk op het gemeentehuis langskomen. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Afspraak emigratie maken

Wanneer geeft u uw vertrek door?

  • U geeft uw vertrek binnen 5 dagen vóór uw daadwerkelijke vertrek uit Nederland door.
  • De datum van aangifte bij de gemeente wordt uw datum van uitschrijving.
  • Het is niet mogelijk uw vertrek eerder dan 5 dagen vóór uw vertrek door te geven.
  • Geeft u uw vertrek digitaal door dan ontvangt u een uitschrijfbewijs per mail.
  • Geeft u uw vertrek aan de balie door dan ontvangt u direct een uitschrijfbewijs.