Duurzaam vervoer

In ons dagelijks vervoer verbruiken we veel energie. De gemeente stimuleert dat we ‘schoner’ gaan rijden: meer fiets, minder auto, bijvoorbeeld.

Ook willen we het makkelijker maken voor inwoners om te kiezen voor elektrisch rijden, door de mogelijkheden voor het opladen te vergroten.

We investeren in goede fietspaden, in het duidelijk aangeven van fietsroutes, in het voorrang geven aan fietsers, in een autoluw centrum en in veilige fietsstallingen. 

Lees meer over veilig en fijn fietsen.

Houten zet volop in op deelauto’s. Een deelauto is vaak voordeliger dan een privéauto, en door het grote en diverse aanbod is er altijd een passende auto in de buurt beschikbaar. Het is daarmee een duurzaam alternatief voor de privéauto, terwijl die net zoveel vrijheid biedt.

Elke deelauto kan meer dan 10 privéauto’s vervangen, die staan namelijk het grootste deel van de dag stil. Dat geeft ruimte. Met minder geparkeerde auto’s is er meer ruimte voor andere dingen, zoals groen. Of is er een lagere parkeerdruk. Bewoners met meerdere auto’s kunnen met een deelauto hun tweede auto vervangen.

Momenteel staan er in Houten auto’s van de volgende aanbieders:

Meer informatie over deelauto’s kunt u lezen op startmetdelen.nl.

Houten heeft een perfecte treinverbinding. 4 tot 6 keer per uur kunt u via Houten en Houten Castellum in 10 minuten in Utrecht zijn. Meer informatie over vertrektijden van trein en bus vindt u bij OV9292.nl

Bovenstaande initiatieven voor vervoer voor senioren en mindervaliden worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Wilt u meedoen als vrijwilliger? Neem dan contact op met de organisatie.