Veilig verkeer

Iedereen woont graag in een verkeersveilige wijk. De gemeente Houten draagt hier op verschillende manieren aan bij, maar doet ook een beroep op haar inwoners. Want de verkeersveiligheid in de wijk, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Rijden auto’s in uw straat vaak (veel) te hard? Pak samen met uw buren en de gemeente te hard rijden in uw straat aan. Samen maken we uw straat veilig.

Attentieborden

Wilt u automobilisten wijzen op gevaren van te hard rijden. En op aanwezigheid van kinderen in de straat? U kunt hiervoor de volgende attentieborden inzetten:

 • Bord “Spelend kind, (advies)snelheid 15”
 • Bord “Let op de kinderen in onze straat’ van Dick Bruna 

Download hier de flyer "Let op de kinderen in onze straat" (pdf, 4 MB)

U ontvangt de borden voor 3 maanden aaneengesloten in bruikleen van de gemeente. Het is mogelijk om één of meerdere borden aan te vragen.

Snelheidsdisplay

De gemeente Houten heeft twee snelheidsdisplays die kunnen worden geplaatst op wegen met een maximumsnelheid van 30, 50 en 60 km/u. De display signaleert dag en nacht in één richting de snelheden van automobilisten. Rijdt een automobilist te snel, dan toont de display de snelheid in het rood. Anders toont de display de snelheid in het geel. De grote display toont een smiley. Op deze manier wil de gemeente het rijgedrag van automobilisten beïnvloeden en de veiligheid in de wijk bevorderen.

De gemeente plaatst een display in straten:

 • in het kader van de werkwijze ‘Een veilige straat’ en ‘Een veilige schoolomgeving’
 • op basis van individuele aanvraag van bewoners
 • vanuit verkeerskundige beoordeling

Een display hangt gemiddeld 4 weken in een straat.

Attentieborden of snelheidsdisplay aanvragen?

Woont u in Houten en wilt u iets doen aan te hard rijden in uw straat? Vraag dan de attentieborden of de snelheidsdisplay digitaal aan. 

Neem voor meer informatie contact op met de Gemeente Houten.

Telefoonnummer (030) 63 92 611
E-mail: gemeentehuis@houten.nl

Aanvraag snelheidsdisplay en borden

De werkgroep en de gemeente gaan samen aan de slag. Hoe?

Wat kunt u doen?

Zoek uw buren op en onderzoek of meer buurtbewoners het met u eens zijn:

 • Verzamel handtekeningen van medestanders en richt een werkgroepje op met buurtbewoners die het met u eens zijn.
 • Neem contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente.

De werkgroep

 • De gemeente en de werkgroep 'Veilige straat 'bepalen samen waar en wanneer er gemeten wordt.
 • De gemeente doet onderzoek: zij meet hoeveel verkeer er te hard rijdt en hoe hard het verkeer rijdt.
 • Gemeente en werkgroep bespreken de meetresultaten en welke maatregelen het beste bij de meetresultaten passen, zoals:
  • attentieborden plaatsen
  • te hard rijdende buurtbewoners aanspreken
  • verkeerssituatie aanpassen, bijvoorbeeld door een verkeersdrempel aan te leggen
 • De werkgroep legt de maatregelen waarnaar de voorkeur uitgaat voor aan de omwonenden.
 • De werkgroep verzamelt handtekeningen van buurtbewoners die pleiten voor het voorstel.
 • De gemeente maakt een plan van aanpak. Wanneer kunnen de voorgestelde maatregel(en) worden uitgevoerd?
 • De gemeente laat de geplande werkzaamheden uitvoeren. 

Voorwaarden voor aanpassing verkeerssituatie

 • Er is sprake van een duidelijk, gemeten snelheidsprobleem.
 • We verwachten dat de maatregel voor een belangrijke verbetering van de verkeerssituatie zorgt.
 • De maatregel past in de bestaande inrichting van de straat.
 • De maatregel heeft geen nadelige gevolgen voor hulpverleningsinstanties en/of andere verkeersdeelnemers.
 • Het merendeel van de buurtbewoners kan zich vinden in de maatregelen.

Hoe kunt u rekening houden met kinderen in het verkeer?

 • Rijd langzaam en voorzichtig in de straten waar u kinderen kunt verwachten.
 • Wees altijd alert op (plotseling) overstekende kinderen.
 • Houd afstand van obstakels en auto’s; kinderen kunnen zich gemakkelijk tussen geparkeerde auto’s en achter obstakels ophouden en ineens tevoorschijn springen.
 • Ga er vanuit dat spelende kinderen u niet hebben gezien als ze u niet recht hebben aangekeken.
 • Passeer kinderen die steppen, fietsen, rolschaatsen of rollerskaten voorzichtig, met veilige afstand en snelheid; ze kunnen ineens van richting veranderen, gaan slingeren of vallen.

Verkeersveiligheid rond de school

Hulp nodig bij verkeersonderwijs? De gemeente helpt basisscholen bij verkeersonderwijs. De gemeente zelf twee verkeerspakketten samengesteld: een standaard en een plus+ verkeerspakket.  De pakketten bestaan uit zowel theorie als praktijk faciliteiten. 

Houten heeft een uniek verkeerssysteem.

 • Het autoverkeer gaat via een rondweg van 14 km lang, hierdoor is in de woonwijken alleen bestemmingsverkeer aanwezig.
 • Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de routes dwars door Houten.
 • Vanuit de woonwijken lopen directe fiets- en voetpaden naar de hoofdroute naar het centrum.
 • De scholen zijn gesitueerd langs de fietspaden
 • Waar de fietspaden het autoverkeer kruist hebben fietsers voorrang.
 • Fietsers kunnen van wijk naar wijk rijden via korte routes.
 • Om veilig de Rondweg te kruisen zijn fietstunnels en bruggen aangelegd.

Vanaf de Rondweg is per afslag één wijk bereikbaar. De straatnaam verwijst naar de afslag. Het laatste deel van een straatnaam verwijst naar de juiste afslag.

De straatnamen in de oude dorpskern zijn niet aangepast. Daar eindigen de namen op '-straat', '-weg' of '-laan'.

Meldpunt Veilig Verkeer Nederland

Iedere verkeersdeelnemer ervaart wel eens een onveilige situatie door de inrichting van de weg. Of door het verkeersgedrag van anderen. Via het meldpunt van Veilig Verkeer Nederland kunt u nu in een paar eenvoudige stappen melding maken van zo’n onveilige situatie. 

 www.meldpuntveiligverkeer.nl.