Verkeersonderwijs voor basisscholen

Ervaart u de verkeersveiligheid rond de school als onveilig? Doe daar dan iets aan. De gemeente kan u helpen om de verkeerssituatie rond de school veiliger te maken.

Wat kan iedereen doen?

  • Benader de school; stel voor om het probleem samen onder de aandacht te brengen van de gemeente.
  • Doe feitenonderzoek: gemeente, school, ouders en leerlingen brengen het haal- en brengverkeer en de verkeersstromen in beeld.
  • Bespreek de meetresultaten.
  • Spreek ouders en leerlingen die ongewenst verkeersgedrag vertonen aan.
  • Bespreek met de gemeente welke maatregelen het beste bij de meetresultaten passen, zoals: aanpassen verkeerssituatie, bijvoorbeeld door parkeervakken te maken, of paaltjes te plaatsen om parkeren te voorkomen.