Vooroverleg omgevingsvergunning (principeverzoek of bouwinitiatief)

U heeft (bouw)plannen die niet binnen het tijdelijk omgevingsplan passen. U kunt dan een vooroverleg aanvragen. Met een vooroverleg krijgt u duidelijkheid of en op welke manier de gemeente medewerking wil verlenen aan uw (bouw)plannen. Dit geeft u meer zekerheid voordat u extra tijd (en geld) investeert in het nader uitwerken, tekenen en berekenen van uw plannen.

De eerste stap van het vooroverleg geschiedt altijd schriftelijk. In een later stadium kunt u ook uitgenodigd worden voor een nadere toelichting op uw initiatief. U kunt het vooroverleg aanvragen via het formulier op deze site. Uw aanvraag wordt door ons behandeld als principeverzoek (eenvoudig) of bouwinitiatief (complex).

Voordat u een principeverzoek of bouwinitiatief indient adviseren wij u om eerst te kijken of uw bouwplannen in het tijdelijke omgevingsplan (voorheen o.a.: bestemmingsplan, beheersverordening en uitwerkingsplan) van de gemeente Houten passen. Het omgevingsplan is te raadplegen via Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl)

Inloggen met DigiD Vooroverleg aanvragen

Waarom een vooroverleg omgevingsvergunning (principeverzoek of bouwinitiatief)?

Op uw principeverzoek of bouwinitiatief krijgt u een reactie van de gemeente waarin staat of uw (bouw)plan planologisch haalbaar is, voordat u het plan tot in detail heeft laten uitwerken. Dit geeft u meer zekerheid voordat u tijd en geld investeert in een aanvraag omgevingsvergunning voor uw plan.

Bij een principeverzoek gaat het om eenvoudige (bouw)plannen die niet in het tijdelijk omgevingsplan passen. Denk hierbij aan een uitbreiding of splitsing van uw woning. Of het vestigen van een horecazaak in een bestaand pand. Bij een principeverzoek toetst de gemeente globaal of een omgevingsvergunning voor uw bouwplan kans van slagen heeft. U kunt met het antwoord op het principeverzoek beoordelen of het zinvol is om een officiƫle aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Ook kan de gemeente adviezen geven over aanpassingen aan het plan om de haalbaarheid te vergroten.

Bij een bouwinitiatief gaat het om complexere (bouw)plannen en grote projecten die niet binnen het tijdelijk omgevingsplan passen. Denk aan de bouw van een serie woningen of de herontwikkeling van een oude bedrijfslocatie. Het vooroverleg over deze complexere plannen vindt in meerdere stappen plaats

  1. We onderzoeken of en onder welke voorwaarden uw plan wenselijk is binnen de gemeente Houten. We kijken onder andere naar de wensen en doelen in de omgevingsvisie, het omgevingsplan, het Houtens DNA en de actieve commissies binnen de gemeente. U krijgt een advies over of en onder welke voorwaarden uw plan als wenselijk wordt gezien.
  2. We onderzoeken of uw plan haalbaar is. Wanneer uw plan nader is uitgewerkt kunnen we beter bekijken of en hoe uw plan aan de voorwaarden kan voldoen. Soms betekent dit dat u uw plan moet aanpassen. We adviseren u over de te volgen procedure en de aan te vragen vergunningen.

Een vooroverleg is geen vergunningsaanvraag of verzoek om wijziging van het Omgevingsplan. Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt zoals is besproken tijdens het vooroverleg, dan is de kans groot dat u deze vergunning krijgt.

Na het indienen van uw principeverzoek of bouwinitiatief, krijgt u een contactpersoon toegewezen. De contactpersoon vertelt u hoe het proces verdergaat. Dit verschilt per verzoek.

Bij zowel een principeverzoek als een bouwinitiatief worden kosten in rekening gebracht. Bij een principeverzoek (eenvoudige plannen) betaalt u een vast bedrag aan leges per ingediend verzoek. Bij een bouwinitiatief (complexere plannen) betaalt u een vast bedrag aan leges, plus de kosten conform de nota kostenverhaal. Bij het insturen van het formulier gaat u akkoord met de kosten die in rekening worden gebracht.

Welke kosten in rekening worden gebracht vindt u terug in: