Omgevingswet

Op 1 juli 2023 gaat de Omgevingswet in. Hierin staan alle wetten en regels voor de leefomgeving. De leefomgeving is de omgeving waarin we leven, wonen, werken, studeren en ontspannen. Het gaat bijvoorbeeld over water, lucht, bodem, natuur, wegen, energie en gebouwen.

Op dit moment zijn er veel losse wetten en regels over onze leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet worden al die wetten en regels samengevoegd in 1 wet. Dit moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bouwplannen beter en sneller gemaakt kunnen worden. In het filmpje van iplo.nl wordt dit uitgelegd.

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving.
Goede initiatieven...[zucht]... komen vaak maar lastig van de grond.
Vanaf 2023 komen al deze regels samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet.
1 wet, 1 loket en duidelijke procedures. Dat is voor iedereen van belang.

Vanaf 2023 kunt u snel en eenvoudig zien welke regels gelden in uw omgeving.
Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte,
veiligheidseisen... Dat is belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving.

Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt in 1 x aan alle regels getoetst.
En bínnen de regels is er meer ruimte voor initiatief. Bijvoorbeeld:
- met uw buren in eigen energieopwekking voorzien
- uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte
- van een leeg stuk land een speelveld maken
- de oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café

Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie. Zo kunt u bijvoorbeeld met overheid en ontwikkelaars van tevoren meedenken over grote bouwprojecten.

De Omgevingswet van 2023: ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit.