Omgevingsvergunning van Gorp

Van Gorp

Herstelbesluit omgevingsvergunning milieu

In april 2016 heeft Van Gorp vergunning gevraagd voor het uitbreiden van haar bedrijfsactiviteiten (naar 24 uur per dag, zeven dagen per week) en het gebruiken van niet eerder vergunde grond- en hulpstoffen. In juli 2018 heeft ons college de gevraagde vergunning geweigerd. Van Gorp heeft daar beroep tegen aangetekend.

De rechtbank gaf Van Gorp tijdens de zitting over dat beroep in december 2018 gelijk voor wat betreft de niet eerder vergunde grond- en hulpstoffen. Daarom heeft ons college in februari 2019 alsnog vergunning voor de niet eerder vergunde grond- en hulpstoffen melkpoeder en melkvervanger verleend. In een tussenuitspraak van oktober 2019 heeft de rechtbank een gebrek in de besluiten van juli 2018 en februari 2019 geconstateerd. Die gebreken zijn hersteld in dit op 20 mei 2020 door ons college genomen besluit.

In dit besluit is het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten opnieuw geweigerd en zijn de grond- en hulpstoffen melkpoeder en melkvervanger opnieuw vergund.

U kunt dit besluit en de stukken die daar deel van uitmaken vinden onder ‘Downloads’ in de rechterkolom.

Wat als u het niet eens bent met dit besluit?

Alleen degenen die zienswijzen op het ontwerpbesluit van 16 januari 2018 hebben ingediend, mogen beroep tegen dit besluit aantekenen.

Hebt u vragen?

Dan kunt u bellen met het gemeentehuis (030) 639 26 11) of een e-mail sturen naar omgevingsloket@houten.nl.