Schadevergoeding planschade

Als gevolg van een planologische wijziging (bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning of een aanpassing van het bestemmingsplan), kunt u schade ondervinden. Zo kan de waarde van uw huis, stuk grond of uw inkomen verminderen. In sommige gevallen komt u dan in aanmerking voor een tegemoetkoming in planschade.

U komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming als de schade binnen het normale maatschappelijke risico valt. Dit is het geval als uw inkomensderving minder of gelijk is aan 2 procent. Of als de waarde van uw onroerend goed daalt met 2 procent of minder. Maar ook bij normaal maatschappelijke ontwikkelingen en als u de planwijziging had kunnen voorzien. In deze gevallen zal een tegemoetkoming niet aan de orde zijn.

Een onafhankelijk adviseur beoordeelt of u recht heeft op een tegemoetkoming.

Aanvragen

  • Vul het formulier in (pdf, 224 KB) om een aanvraag voor tegemoetkoming in planschade in te dienen.
  • De behandeling van een aanvraag kost € 300,00. Dit bedrag krijgt u terug als blijkt dat u inderdaad recht heeft op een tegemoetkoming.