Geluidsoverlast

In een drukke gemeente als Houten,  zal er altijd invloed van geluid zijn. Dat geluid kan komen door bijvoorbeeld evenementen, horeca, de buren of de weg. De Rijkswegen en het spoor zijn de taak van het Rijk. De andere geluidsbronnen zijn de taak van de gemeente.

Geluidsoverlast melden

Hoeveel geluid is er in Houten?

In Houten is er (vooral) veel geluid van de wegen en het spoor. Denk hierbij aan de A12 en A27 en de Rondweg. Het verkeer en de treinen maken geluid.

Hierdoor wordt op een paar plekken in Houten de geluidsnorm overschreden. Er is daar teveel overlast. De gemeente monitort daarom de geluidssituatie in de hele gemeente elke 5 jaar. Van de resultaten maakt de gemeente geluidskaarten. Daarnaast maakt de gemeente een Actieplan Geluid. Daarin staat wat de gemeente gaat doen om de geluidssituatie verder te verbeteren.

Wat is de invloed van dit geluid?

Te veel geluid kan ongewenste invloed hebben; heel hard geluid kan direct schade aan het gehoor veroorzaken. Maar ook geluid dat niet heel hard is, kan vervelend en ongezond zijn. Teveel geluid in de omgeving van uw woning kan zorgen voor (ernstige) last en slaapverstoring. Ook als u geen last ervaart, kan lawaai toch uw nachtrust verstoren. Veel en vaak geluid kan dan leiden tot een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Wat doet de gemeente?

De gemeente is zich bewust van de invloed van geluid op de inwoners van Houten. Daarom is de gemeente actief bezig met de geluidssituatie in Houten. Een aantal uitgevoerde acties op een rij:

  • Gemeente Houten heeft diverse geluidswerende maatregelen gerealiseerd (geluidswal, diffractoren);
  • Bij onderhoud van onze wegen houden we rekening met geluid reducerend asfalt;
  • 5 jaarlijks laat de gemeente de geluidssituatie in Houten doorrekenen, bekijk hier de rapportage (pdf, 5 MB);
  • Op basis van deze berekeningen stelt de gemeente het Actieplan Geluid (pdf, 641 KB) op;
  • Gemeente Houten stimuleert het gebruik van de fiets.

Daarnaast zullen technologische ontwikkelingen (zoals het stiller worden van auto’s) zorgen voor minder geluidsbelasting in de toekomst.   

Wat kunt u zelf doen?

  • Woningen hebben vaak een drukke en een rustige kant. Kies ervoor om te slapen aan de rustigere kant van uw huis;
  • U kunt speciale ventilatieroosters kopen die wel lucht, maar geen geluid doorlaten. Dat kan voor verbetering van de situatie zorgen. Ventilatie is belangrijk, het dichthouden van ramen is geen goede optie;
  • Gevelisolatie en dubbelglas zorgen voor vermindering van de geluidsoverlast. Ook hebben ze een positief effect op de duurzaamheid van uw huis. Bekijk voor meer informatie hierover Duurzaamheidsubsidies.