Leegstandwet

De Leegstandwet biedt de mogelijkheid om koopwoningen in afwachting van verkoop tijdelijk te verhuren.

Het tijdelijk verhuren van een voor de verkoop bestemde woning (particuliere koopwoning) kan alleen als de woning:

 • nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);
 • in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar bewoond is geweest of, wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar is bewoond is geweest (de eigenaar is dus de laatste bewoner);
 • of in de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest.

Voor het tijdelijk verhuren van uw woning via de Leegstandwet, heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning kunt u bij de gemeente aanvragen (bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling). Of de vergunning wordt verleend wordt beoordeeld door de gemeente aan de hand van de wettelijke voorwaarden:

 • de woning moet behoren tot één van de wettelijke categorieën van koopwoningen (zie hierboven);
 • de woning moet leegstaan;
 • van de eigenaar/verhuurder kan niet worden verlangd dat deze de woning op een andere wijze dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting (verkopen, reguliere (niet-tijdelijke) verhuur of zelf bewoning);
 • de te verhuren woning zal in voldoende mate worden bewoond;
  voor de woning is nog niet eerder een vergunning afgegeven.

U heeft toestemming van de hypotheekverstrekker nodig wanneer op het pand een hypotheek rust. Deze toestemming is nodig om de woning tijdelijk te kunnen verhuren. De gemeente is hierin geen partij.

Een vergunning voor tijdelijk verhuren van woonruimte via de Leegstandwet kunt u aanvragen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. U kunt hiervoor gebruik maken van het onderstaande aanvraagformulier.

Aanvraagformulier Leegstandwet (pdf–124 KB) (pdf, 124 KB)

Daarnaast dient u de volgende stukken mee te zenden:

 • Bewijs eigendom: kopie eigendomsbewijs Kadaster, kopie hypotheekakte of via de akkoordverklaring hypotheekverstrekker.
 • Bewijs huis in verkoop: verkoopopdracht makelaar, advertentietekst of taxatierapport.
 • Bij inschakeling van een intermediair: een schriftelijke volmacht van de aanvrager.

De huurovereenkomst moet voor tenminste zes maanden worden aangegaan. Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van minimaal drie maanden, voor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand. De vergunning is geldig voor een periode van maximaal vijf jaar.

De Leegstandwet is per 1 juli 2016 gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat voor de verkoop bestemde huurwoningen voortaan ook tijdelijk verhuurd kunnen worden.

Voor deze woningen geldt een:

 • maximale huurprijs (niet voor te koop staande koopwoningen)
 • minimumverhuurtermijn van drie maanden
 • opzegtermijn van minimaal twee maanden

Het door het Rijk vastgestelde aanvraagformulier zal op korte termijn worden aangepast. Ook de veel gestelde vragen op vng.nl zullen binnenkort worden herzien.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges. Meer informatie over de leges kunt u vinden in de Verordening leges gemeente Houten op http://www.overheid.nl