Leerplicht

  • Alle kinderen hebben recht op onderwijs.
  • Vanaf vijf  tot zestien jaar ben je verplicht om naar school te gaan.
  • Dit is tot het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt.
  • Dit geldt voor iedereen die in Nederland woont.
  • Van 16 tot 18 jaar geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e naar school moeten gaan. Een startkwalificatie is minimaal een diploma HAVO of mbo niveau 2. Lees hier meer over de kwalificatieplicht.

Leerplichtambtenaar

Bijzonder verlof en vrijstelling

  • In sommige situaties is bijzonder verlof mogelijk.
  • Dit kan bijvoorbeeld voor een verhuizing, bruiloft of begrafenis.
  • Gaat het om minder dan 10 dagen? Dan kunt u bij de school van uw kind terecht.
  • Gaat het om méér dan 10 dagen vraagt u het aan bij de leerplichtambtenaar. Dit kan per e-mail: leerlingzaken@nieuwegein.nl.  

Vrijstelling inschrijvingsplicht

Als uw kind leerplichtig is, moet hij/zij ingeschreven staan op een school. We willen zoveel waar mogelijk, kinderen een passende onderwijsplek bieden. 

Het kan zijn dat uw kind op geen enkele wijze in staat is om onderwijs te volgen. Dan kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht op medische gronden.

Gaat u kind onderwijs volgen in het buitenland? Dan bent u ook verplicht beroep te doen op vrijstelling van de leerplicht.

Meer informatie:

Kijk hier voor meer informatie over vrijstelling van inschrijvingsplicht.