Jeugd- en jongerenhulp

Ben je op zoek naar hulp of advies over opvoeden? Of naar wie er jeugd- en jongeren activiteiten organiseert in onze gemeente? Je vindt het op deze pagina. 

Opvoedondersteuning en jeugdhulp

  • Centrum voor Jeugd en Gezin Houten: Informatie, advies en opvoedondersteuning aan ouders. 
  • Het Sociaal Team: biedt jeugdhulp. Zij kunnen ook doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp, zoals de psycholoog of intensieve hulp in de thuissituatie.
  • De Jeugdgezondheidszorg van de GGD  biedt ouders ondersteuning bij het opvoeden. Zo kunt u onder meer terecht bij het inloopspreekuur voor opvoedondersteuning bij kinderen tot 12 jaar.
  • Praktijkondersteuners (POH) GGZ-Jeugd: voor een luisterend oor en advies bij psychische klachten. Kinderen en jongeren kunnen hier zelf via de huisarts terecht.

Jeugd- en jongerenwerk 

  • Van Houten&co: Zij organiseren een breed scala aan activiteiten in jongerencentrum Enter en werken met groepen jongeren op straat. Bij Van Houten&co kunnen jongeren ook terecht voor informatie en advies over allerlei onderwerpen. Verder zijn er groepen jongeren (14-18 jaar en 18-25 jaar) die regelmatig samenkomen in het programma Join Us.
  • Shine: Jongerencentrum voor podiumkunsten. Naast lessen in onder andere zang en dans, heeft Shine ook activiteiten gericht op inspraak (jongerenpanel), bewustwording (projecten) en ontmoeting (Cola time).