Jeugd- en jongerenhulp

Ben je op zoek naar hulp of advies over opvoeden? Of naar wie er jeugd- en jongeren activiteiten organiseert in onze gemeente? Je vindt het op deze pagina. 

Opvoedondersteuning en jeugdhulp

  • Centrum voor Jeugd en Gezin Houten: Informatie, advies en opvoedondersteuning aan ouders. 
  • Het Sociaal Team: biedt jeugdhulp. Zij kunnen ook doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp, zoals de psycholoog of intensieve hulp in de thuissituatie.
  • De Verwijsindex. Wanneer er zorgen zijn over het opgroeien of opvoeden kan de professional (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, leerkracht of jeugdarts) een signaal afgeven in de verwijsindex.

Jeugd- en jongerenwerk 

  • Van Houten&co: Zij organiseren een breed scala aan activiteiten in jongerencentrum Enter en werken met groepen jongeren op straat. Bij Van Houten&co kunnen jongeren ook terecht voor informatie en advies over allerlei onderwerpen.
  • Shine: Jongerencentrum voor podiumkunsten. Naast lessen in onder andere zang en dans, heeft Shine ook activiteiten gericht op inspraak (jongerenpanel), bewustwording (projecten) en ontmoeting (Cola time).
persoon met mobiel

Hulp bij kinderopvang toeslagenaffaire

Als je als ouder of kind getroffen bent door de problemen met de kinderopvangtoeslag, dan kun je via de gemeente hulp krijgen. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, gezin, werk, financiën en/of wonen.

Ga naar de webpagina