Onderwijs en leerplicht

 In Houten zijn scholen voor (speciaal) basisonderwijs, speciaal (voorgezet) onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Zoekt u informatie over het onderwijs in Houten? Voor een lijst van alle basisscholen in houten verwijzen wij u graag naar de website scholenopdekaart

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ben je jonger dan zestien jaar? Dan ben je verplicht om naar school te gaan. Dit is vanaf het moment dat je 5 jaar bent, tot het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. Dit geldt voor iedereen die in Nederland woont.

Van 16 tot 18 jaar geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e naar school moeten gaan. Een startkwalificatie is minimaal een diploma HAVO of mbo niveau 2. Lees hier meer over de kwalificatieplicht.

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren zich houden aan de leerplicht. Gaat een kind niet naar school? Dan wordt er samen met de school, leerling en ouders gekeken naar een oplossing. Op de website van de Onderwijsinspectie en het Regionaal Meld- en Coördinatie Centrum Regio Utrecht (RMC) vindt u meer informatie. Ook kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar via leerlingzaken@nieuwegein.nl. Bellen kan ook op (030) 63 92 611.

In sommige situaties is bijzonder verlof mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld voor een verhuizing, bruiloft of begrafenis. Gaat het om minder dan 10 dagen? Dan kunt u bij de school van uw kind terecht. Bijzonder verlof voor méér dan 10 dagen vraagt u aan bij de leerplichtambtenaar. Dit kan schriftelijk of per e-mail: leerlingzaken@nieuwegein.nl.  

Als uw kind leerplichtig is, moet hij/zij ingeschreven staan op een school. We willen zoveel waar mogelijk, kinderen een passende onderwijsplek bieden. We streven er dus naar ook om eventuele zorg voor uw kind, te combineren met onderwijs op school.

Het kan zijn dat uw kind op geen enkele wijze in staat is om onderwijs te volgen. Dan kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht op medische gronden. Gaat u kind onderwijs volgen in het buitenland? Dan bent u ook verplicht beroep te doen op vrijstelling van de leerplicht. Kijk hier voor meer informatie.