Onderwijs en leerplicht

 In Houten zijn scholen voor (speciaal) basisonderwijs, speciaal (voorgezet) onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Zoekt u informatie over het onderwijs in Houten? Voor een lijst van alle basisscholen in houten verwijzen wij u graag naar de website scholenopdekaart