Houtense Werktafel

Het lokale werkteam van de gemeente Houten helpt u met het vinden van betaald werk en vrijwilligerswerk. Ook voor iedere inwoner van Houten met een uitkering van de gemeente. Maar ook als u geen uitkering ontvangt. Als u structurele fysieke en/of mentale beperkingen heeft zoeken we met u naar passend werk.

Ondersteuning nodig?

  • De werkcoaches van de Houtense werktafel helpen u als inwoner van Houten met een uitkering van de gemeente graag om aan betaald of onbetaald werk te komen. Met individuele ondersteuning en ook met speciale projecten voor verschillende groepen klanten (voor vrouwen, voor zzp-ers, voor nieuwe inwoners van Houten die in Nederland zijn komen wonen)
  • We helpen ook inwoners van Houten zonder uitkering van de gemeente.
  • Heeft u een uitkering en heeft u plannen om met behoud van uitkering als zzp-er te starten, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden. Laat u informeren door onze werkcoaches !
  • Bent u in Nederland / in Houten komen wonen en zoekt u werk ? We helpen u om aan werk te komen en we geven u informatie over contracten en toeslagen. We helpen u ook om uw vaardigheden als werknemer zo nodig te verbeteren. We hebben daarvoor de training Aan de Slag.
  • Heeft u op verschillende gebieden tegelijkertijd problemen en lukt het om die reden niet om te participeren of te werken : neemt u contact met ons op ! We gaan ons samen met u inzetten om die problemen aan te pakken en op te lossen.

Het Lokale Werkteam van de Houtense Werktafel