Hulp bij laag inkomen

Naar hoofdpagina Geldzorgen

Heeft u en uw gezin een U-pas? Vanaf 1 juli 2023 zijn er drie veranderingen. Lees hier wat er verandert.

Het tegoed voor volwassenen wordt € 130

Het tegoed voor volwassenen gaat omhoog naar € 130. Dit gebeurt omdat de gemeente vaak heeft gehoord dat een bedrag van € 100 niet genoeg is.

Het tegoed voor kinderen wordt € 100

De U-pas werd vaak gebruikt voor het betalen van sport-, zwem- en cultuurlessen. Het huidige bedrag van € 225 was dan meestal niet genoeg. Deze lessen hoeft u niet langer van de U-pas te betalen. Daar is een andere regeling voor. Hierdoor is er meer beschikbaar voor uw kind. De gemeente betaalt het lesgeld én de materialen helemaal voor kinderen uit een gezin met een lager inkomen. Doe hiervoor een aanvraag via www.leergeld.nl/houten of bel naar 06 44 48 73 36.

De U-pas voor kinderen is er om een kinderverjaardag te vieren, naar de film en theater Aan de Slinger te gaan, vrij te zwemmen en voor gezinsuitjes. Hiervoor geeft de gemeente Houten een bedrag van € 100 per kind via de U-pas.

Meer inwoners krijgen een U-pas

De gemeente Houten vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom gaat de inkomensgrens voor de U-pas omhoog. Dit betekent dat er meer inwoners een U-pas kunnen krijgen.

Vraag de U-pas gratis aan via: www.u-pas.nl/aanvragen

Schoolspullen, sporten en muziek en zwemles. Of meedoen met fladderen. Ieder kind heeft er recht op. Maar niet elke ouder kan het betalen. In de gemeente Houten groeien ongeveer 1200 kinderen en jongeren op in gezinnen met een laag inkomen. Ben of ken jij een ouder met weinig geld? Misschien heb je recht op hulp via stichting Leergeld houten. Stichting Leergeld houten helpt onder andere bij het betalen van sportlessen, zwemlessen, muzieklessen of danslessen. Misschien kom je ook in aanmerking voor een Upas. Op de Upas krijgt je kind € 100 tegoed. Die kan worden gebruikt voor een uitje naar de bioscoop, het zwembad en het vieren van een kinderverjaardag. Let op gebruik je Upas dus niet voor sportlessen, zwemlessen of muzieklessen. Twijfel je of je in aanmerking komt? Neem gerust contact op. Er is meer mogelijk dan je denkt. Meer weten? Kijk op www.leergeldhouten.nl.

Hulp bij hoge energiekosten

In 2023 komt er opnieuw een energietoeslag. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) voert dit voor ons uit. Als de wet is aangepast weten wij wie de vergoeding kan krijgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft alleen meer tijd nodig om de wet voor te bereiden.
Het is nog niet duidelijk wanneer WIL met de uitvoering aan de slag kan. Kijk voor meer informatie op: Wet Energietoeslag uitgesteld | WIL werk en inkomen Lekstroom (wil-lekstroom.nl)

Had u geen recht op de energietoeslag, omdat uw inkomen bijvoorbeeld te hoog was? Of was de energietoeslag niet genoeg om uw energiekosten te betalen? Kijk dan of u een aanvullende vergoeding voor de energiekosten kunt krijgen. Een aanvullende vergoeding dient u in bij de bijzondere bijstand via Bijzondere bijstand | WIL werk en inkomen Lekstroom (wil-lekstroom.nl)

Vindt u het lastig om al uw rekeningen te betalen?

Vindt u het lastig om aan het einde van de maand al uw rekeningen te betalen? Of heeft u bijvoorbeeld weinig geld voor het betalen van de sportschool?

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle organisaties en regelingen die u kunnen helpen. Of bekijk de flyer "Zorgen over geld?" (pdf, 521 KB)

Hulp nodig bij het aanvragen van regelingen? Dan kan het InfoSpreekuur u helpen. 

Stichting Leergeld helpt o.a. bij:

  • Een fiets vanaf groep 7;
  • Een laptop vanaf groep 8;
  • Een schoolspullenpas;
  • Contributie voor sport- en cultuurlessen inclusief de benodigde materialen en kleding (via het Jeugdfonds Sport en Cultuur);
  • Zwemdiploma’s (via het Jeugdfonds Sport en Cultuur);
  • Deelnemen aan het Fladderen;
  • Vieren van een verjaardag.

Jeugdpas Sport en Cultuur

Wil u zich eerst oriënteren op sport of cultuur? Laat uw kind dan deelnemen aan een aantal oriëntatielessen via de Jeugdpas Sport en Cultuur. Een cursus via de Jeugdpas Sport en cultuur kost € 8,00. Stichting Leergeld kan deze kosten voor u betalen.

U-pas

Kinderen krijgen via de U-pas een tegoed van € 100. Met de U-pas kunnen kinderen meedoen met ontspannende activiteiten. Let op! Gebruik de U-pas voor uw kind niet voor sport- of cultuurlessen. Dit kunt u aanvragen via: leergeldhouten.nl U kunt de U-pas gratis aanvragen.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Maakt u gebruik van kinderopvang? Dan kunt u via de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. U betaalt daarmee ook een eigen bijdrage. In sommige gevallen kunt u de eigen bijdrage ook vergoed krijgen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u een opleiding volgt of wanneer u een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt.

Kinderopvangtoeslag 

U wilt dat uw kinderen goed opgevangen worden terwijl u werkt. En dat is zeker niet goedkoop. Daarom is er de kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang.

Tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie (SMI)

Soms kan het fijn zijn al uw kind naar de kinderopvang gaat, zodat u andere problemen kunt oplossen. Wanneer het oplossen van de problemen niet samengaat met de opvoeding en verzorging van het kind, bestaat de tegemoet kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie (SMI).

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage in geld voor de verzorging van uw kind. Heeft u een kind wat intensieve zorg nodig heeft dan heeft u misschien recht op dubbele kinderbijslag.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een extra bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

U kunt als ouder de combinatiekorting krijgen als u werkt en uw kind jonger is dan 12 jaar.

Individuele inkomenstoeslag

Leeft u al lange tijd (minimaal 36 maanden) van een laag inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op Individuele inkomenstoeslag

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u geen vermogen en een laag inkomen, waardoor u gemeentelijke- en/of waterschaps-belastingen niet kunt betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding.

Voedselbank

De Voedselbank Houten is er voor u wanneer u te weinig geld hebt om genoeg eten te kunnen kopen.  

Kledingbank

Heeft u te weinig geld voor het betalen van de vaste lasten? En kunt u hierdoor niet voldoende kleren kopen? Bij de kledingbank kunt u terecht voor gratis kleding.

Doorgeefluik

Heeft u geen geld voor de inrichting van uw huis? Het DoorGeefLuik kan u helpen bij de inrichting van de woning. Meubels, huisraad, beddengoed, fietsen en computers zijn gratis. 

Huurtoeslag

De huur is niet goedkoop. Daarom bestaat er de huurtoeslag. De huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten voor huurders.

U-pas

Met de U-pas kunnen volwassenen deelnemen aan sportieve, culturele of recreatieve activiteiten. U hoeft niet voor de U-pas te betalen.  

Van Houten en Co 

Bij ‘van Houten&co’ kunt u terecht voor allerlei soorten activiteiten. Er zijn workshops, cursussen en wekelijkse bijeenkomsten. U kunt hier met de U-pas betalen.

Zorgtoeslag 

Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er zorgtoeslag: een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden.

Collectieve zorgverzekering minima

Voor mensen met een laag inkomen is er de collectieve zorgverzekering. U ontvangt korting op de premie en krijgt (meestal) een bijdrage voor uw premie. Ook biedt de verzekering extra vergoedingen.

Regeling chronisch zieken en gehandicapten 

Heeft u als gevolg van een chronische ziekte veel zorgkosten? Dan komt u misschien in aanmerking voor de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Studietoeslag

Volg u een studie of opleiding? En heeft u een arbeidshandicap waardoor het moeilijk is om een bijbaan te hebben? Dan kunt u misschien studietoeslag krijgen. De studietoeslag is een netto bedrag per maand.

Bijzondere bijstand

Maakt u door bijzondere omstandigheden kosten die u zelf niet kunt betalen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Uw financiële situatie en persoonlijke omstandigheden bepalen of u bijzondere bijstand krijgt. Bij elke aanvraag wordt bekeken of u aan de voorwaarden voldoet.

Stichting Urgente Noden (SUN) Lekstroom

Zit u in acute financiële nood? En kunt u geen gebruik maken van andere regelingen? Misschien kan SUN u wel helpen. Let op! Een aanvraag kan alleen door een professionele hulpverlener worden gedaan.