Hulp bij laag inkomen

Naar hoofdpagina Geldzorgen
Succesvol:

Extraatje voor chronisch zieken en gehandicapten 2022

Elk jaar reserveert de gemeente Houten een bedrag om chronisch zieke en gehandicapte inwoners tegemoet te komen in hun hoge zorgkosten. U kunt van 1 april tot 1 juli 2023 een aanvraag doen.
Let op! Ook als u voorgaande jaren de tegemoetkoming automatisch ontving, moet u dit jaar opnieuw een aanvraag indienen.

Meer weten? Kijk op: Extraatje voor chronisch zieken en gehandicapten Houten 2022

Hulp bij hoge energiekosten

In 2023 komt er opnieuw een energietoeslag. Dat gebeurt rond de zomer van 2023. Als de wet is aangepast weten wij wie de vergoeding kan krijgen. Kijk voor meer informatie op Laatste nieuws over de Energietoeslag 2023 | WIL werk en inkomen Lekstroom (wil-lekstroom.nl)

Had u geen recht op de energietoeslag, omdat uw inkomen bijvoorbeeld te hoog was? Of was de energietoeslag niet genoeg om uw energiekosten te betalen? Kijk dan of u een aanvullende vergoeding voor de energiekosten kunt krijgen. Een aanvullende vergoeding dient u in bij de bijzondere bijstand via Bijzondere bijstand | WIL werk en inkomen Lekstroom (wil-lekstroom.nl)

Vindt u het lastig om al uw rekeningen te betalen?

Vindt u het lastig om aan het einde van de maand al uw rekeningen te betalen? Of heeft u bijvoorbeeld weinig geld voor het betalen van de sportschool?

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle organisaties en regelingen die u kunnen helpen. Of bekijk de flyer "Zorgen over geld?" (pdf, 521 KB)

Hulp nodig bij het aanvragen van regelingen? Dan kan het InfoSpreekuur u helpen. 

Stichting Leergeld helpt o.a. bij:

  • Een fiets vanaf groep 7;
  • Een laptop vanaf groep 8;
  • Een schoolspullenpas;
  • Contributie voor sport- en cultuurlessen inclusief de benodigde materialen en kleding (via het Jeugdfonds Sport en Cultuur);
  • Zwemdiploma’s (via het Jeugdfonds Sport en Cultuur);
  • Deelnemen aan het Fladderen;
  • Vieren van een verjaardag.

Jeugdpas Sport en Cultuur

Wil u zich eerst oriënteren op sport of cultuur? Laat uw kind dan deelnemen aan een aantal oriëntatielessen via de Jeugdpas Sport en Cultuur. Een cursus via de Jeugdpas Sport en cultuur kost € 8,00. Stichting Leergeld kan deze kosten voor u betalen.

U-pas

Kinderen krijgen via de U-pas een tegoed van € 225. Met de U-pas kunnen kinderen meedoen met ontspannende activiteiten. Let op! Gebruik de U-pas voor uw kind niet voor sport- of cultuurlessen. Dit kunt u aanvragen via: https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders/. U kunt de U-pas gratis aanvragen.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Maakt u gebruik van kinderopvang? Dan kunt u via de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. U betaalt daarmee ook een eigen bijdrage. In sommige gevallen kunt u de eigen bijdrage ook vergoed krijgen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u een opleiding volgt of wanneer u een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt.

Kinderopvangtoeslag 

U wilt dat uw kinderen goed opgevangen worden terwijl u werkt. En dat is zeker niet goedkoop. Daarom is er de kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang.

Tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie (SMI)

Soms kan het fijn zijn al uw kind naar de kinderopvang gaat, zodat u andere problemen kunt oplossen. Wanneer het oplossen van de problemen niet samengaat met de opvoeding en verzorging van het kind, bestaat de tegemoet kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie (SMI).

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage in geld voor de verzorging van uw kind. Heeft u een kind wat intensieve zorg nodig heeft dan heeft u misschien recht op dubbele kinderbijslag.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een extra bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

U kunt als ouder de combinatiekorting krijgen als u werkt en uw kind jonger is dan 12 jaar.

Individuele inkomenstoeslag

Leeft u al lange tijd (minimaal 36 maanden) van een laag inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op Individuele inkomenstoeslag

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u geen vermogen en een laag inkomen, waardoor u gemeentelijke- en/of waterschaps-belastingen niet kunt betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding.

Voedselbank

De Voedselbank Houten is er voor u wanneer u te weinig geld hebt om genoeg eten te kunnen kopen.  

Kledingbank

Heeft u te weinig geld voor het betalen van de vaste lasten? En kunt u hierdoor niet voldoende kleren kopen? Bij de kledingbank kunt u terecht voor gratis kleding.

Doorgeefluik

Heeft u geen geld voor de inrichting van uw huis? Het DoorGeefLuik kan u helpen bij de inrichting van de woning. Meubels, huisraad, beddengoed, fietsen en computers zijn gratis. 

Huurtoeslag

De huur is niet goedkoop. Daarom bestaat er de huurtoeslag. De huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten voor huurders.

U-pas

Met de U-pas kunnen volwassenen deelnemen aan sportieve, culturele of recreatieve activiteiten. U hoeft niet voor de U-pas te betalen.  

Van Houten en Co 

Bij ‘van Houten&co’ kunt u terecht voor allerlei soorten activiteiten. Er zijn workshops, cursussen en wekelijkse bijeenkomsten. U kunt hier met de U-pas betalen.

Zorgtoeslag 

Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er zorgtoeslag: een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden.

Collectieve zorgverzekering minima

Voor mensen met een laag inkomen is er de collectieve zorgverzekering. U ontvangt korting op de premie en krijgt (meestal) een bijdrage voor uw premie. Ook biedt de verzekering extra vergoedingen.

Regeling chronisch zieken en gehandicapten 

Heeft u als gevolg van een chronische ziekte veel zorgkosten? Dan komt u misschien in aanmerking voor de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Studietoeslag

Volg u een studie of opleiding? En heeft u een arbeidshandicap waardoor het moeilijk is om een bijbaan te hebben? Dan kunt u misschien studietoeslag krijgen. De studietoeslag is een netto bedrag per maand.

Bijzondere bijstand

Maakt u door bijzondere omstandigheden kosten die u zelf niet kunt betalen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Uw financiële situatie en persoonlijke omstandigheden bepalen of u bijzondere bijstand krijgt. Bij elke aanvraag wordt bekeken of u aan de voorwaarden voldoet.

Stichting Urgente Noden (SUN) Lekstroom

Zit u in acute financiële nood? En kunt u geen gebruik maken van andere regelingen? Misschien kan SUN u wel helpen. Let op! Een aanvraag kan alleen door een professionele hulpverlener worden gedaan.