Gehandicapten parkeerplaats

U komt in aanmerking wanneer u

 • een inwoner bent van de gemeente Houten;
 • in het bezit bent van een geldig rijbewijs en/of;
 • in het bezit bent van een gehandicapten parkeerkaart ( type bestuurder)
  en/of u zelf uw auto bestuurt ( anders kunt u voor de deur worden opgehaald) 
 • in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart type passagier en u geen mogelijkheden heeft om voor de woning in of uit te steppen en/of niet alleen in of bij de woning kunt worden achtergelaten gedurende de periode dat de bestuurder de auto ophaalt en parkeert;
 • niet of nauwelijks kunt lopen ( minder dan 50 meter);
 • De verkeerssituatie ter plaatse een eigen parkeerplaats mogelijk maakt binnen een straal van 50 meter;
 • geen parkeerplaats op eigen terrein heeft.

Het bezitten van een gehandicapten parkeerkaart betekent dus niet automatisch dat u in aanmerking komt voor een gehandicapten parkeerplaats.

Wilt weten of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de verkeersdeskundige van de gemeente of informatie vragen bij het Sociaal Loket in het gemeentehuis. 

Telefoon (030) 63 92 611
Email gemeentehuis@houten.nl 

Wat heeft u nodig voor uw aanvraag?

 • Europese Gehandicaptenparkeerkaart
 • Schets van gewenste plaats
 • Kentekenbewijs op naam van de aanvrager
 • Kopie van uw geldig rijbewijs

Wanneer u in aanmerking komt ontvangt u een  aanvraagformulier. Deze kunt u met betalingsbewijs inleveren bij het Sociaal Loket. De gegevens worden gecontroleerd en er wordt technisch advies gevraagd aan afdeling Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer. 

Door een medewerker van de gemeente wordt de situatie op locatie beoordeeld.

Is alles akkoord? Dan wordt in overleg met u de plek vastgesteld. Het voornemen om een gehandicapten parkeerplaats in te richten wordt gepubliceerd in de krant 't Groentje (Houtens nieuws). Omwonenden kunnen gedurende maximaal 2 weken na publicatie hun zienswijze kenbaar maken. Daar kan met de uitvoering eventueel rekening mee gehouden worden.

Na afloop van deze periode stuurt de afdeling Wmo u een beschikking en wordt een positief besluit in "'t Groentje" (Houtens nieuws) gepubliceerd. Na publicatie van het genomen besluit wordt de gehandicapten parkeerplaats zo spoedig mogelijk ingericht. De afhandeling duurt ongeveer 7 á 8 weken. Er kan nog gedurende 6 weken in bezwaar gegaan worden tegen het genomen besluit.

Soort ontheffing Tarief
Gehandicaptenparkeerplaats € 177,90
Vervanging kentekenbord € 85,85