Jongerenoverlast

Als jongeren op straat met elkaar afspreken, gaat dat vaak zonder problemen. Soms hebben buurtbewoners hier last van. Bijvoorbeeld als de jongeren herrie maken, troep achterlaten of spullen vernielen.

Ervaart u dit ook? Meld het dan bij meldpunt Jeugd & Veiligheid van de gemeente Houten.

Melding maken jongerenoverlast

De gemeente, politie en de jongerenwerkers werken samen om deze overlast in uw wijk tegen te gaan. 

  • Probeer zelf in gesprek te gaan met jongeren.
  • Toon interesse en blijf vriendelijk.
  • Geef jongeren het gevoel dat ze welkom zijn.
  • Zeg geen dingen als ‘jullie zijn hier niet welkom’, ‘dit mag niet’, ‘jullie begrijpen zelf toch wel dat…’. Jongeren staan niet stil bij wat hun gedrag voor u betekent.

Hebt u acuut overlast van jongeren maar is het niet spoedeisend? Dan kunt u de politie bellen via 0900 - 8844.

Wij willen u vragen om dan alsnog een melding te doen. U kunt dan aangeven dat u voor de acute situatie ook de politie heeft gebeld.