Jongerenoverlast

Als jongeren op straat met elkaar afspreken, gaat dat vaak zonder problemen. Soms hebben buurtbewoners hier last van. Bijvoorbeeld als de jongeren herrie maken, troep achterlaten of spullen vernielen.

Ervaart u dit ook? Meld het dan bij meldpunt Jeugd & Veiligheid van de gemeente Houten.

Melding maken jongerenoverlast

De gemeente, politie en de jongerenwerkers werken samen om deze overlast in uw wijk tegen te gaan. 

 • We mailen of bellen de melder dat de melding is ontvangen
 • We bespreken de melding in het maandelijks overleg ‘Jeugd en Veiligheid gemeente Houten’, waar politie, BOA’s en het jongerenwerk aanwezig zijn
 • We bespreken de aanpak en inzet van beschikbare capaciteit van jongerenwerkers, BOA’s en politie op straat

Tijdens het Jeugd- en Veiligheidsoverleg worden ook aanvullende maatregelen genomen naar aanleiding van binnengekomen klachten. Deze maatregelen bestaan uit:

 • het sturen van brieven aan overlastgevende jongeren (en hun ouders)
 • het starten van een Persoonsgerichte Aanpak Zorg en Veiligheid (PGA)
 • het uitdelen van bekeuringen
 • toeleiding naar HALT
 • afstemmen met scholen
 • en in toenemende mate het bespreken van het gedrag van (probleem)jongeren op naam met de betrokken veiligheid- en zorgpartners. Om samen te komen tot een persoonlijke aanpak.

 • Probeer zelf in gesprek te gaan met jongeren.
 • Toon interesse en blijf vriendelijk.
 • Geef jongeren het gevoel dat ze welkom zijn.
 • Zeg geen dingen als ‘jullie zijn hier niet welkom’, ‘dit mag niet’, ‘jullie begrijpen zelf toch wel dat…’. Jongeren staan niet stil bij wat hun gedrag voor u betekent.

Hebt u acuut overlast van jongeren maar is het niet spoedeisend? Dan kunt u de politie bellen via 0900 - 8844.

Wij willen u vragen om dan alsnog een melding te doen. U kunt dan aangeven dat u voor de acute situatie ook de politie heeft gebeld.