Dienstverlening

Belangrijke links

Onderzoeken en publicaties

 • Monitor Sociale Kracht 2019 (pdf, 2 MB)
  Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn onder meer: participatie, (financiële) zelfredzaamheid, mate van eenzaamheid, sociale samenhang in de buurt, leefbaarheid, veiligheid, dienstverlening en de relatie tussen gemeente en inwoners. Juni 2020.
   
 • Communicatie 2018
  Tweejaarlijks onderzoek (Burgerpanel) naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente. Juni 2018
   
 • Communicatie en participatie 2016
  Tweejaarlijks onderzoek (Burgerpanel) naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente en de mogelijkheden tot burgerparticipatie. Juli 2016.
   
 • Relatie inwoners en gemeente
  Een verkenning (Burgerpanel) naar de (toekomstige) rol van de gemeente om samen met inwoners te komen tot een zo vitaal mogelijke samenleving. Daarnaast zijn enkele vragen gesteld over evenementen en voorzieningen, waaronder de bibliotheek. Januari 2015
   
 • Rapport op Maat 2014
  In 2014 heeft de gemeente Houten meegedaan aan het landelijk Benchmark-onderzoek naar de dienstverlening van gemeenten. September 2014.
  Samenvatting Rapport op Maat 2014. Brief op Maat Houten 2014.
   
 • Gemeentelijke communicatie 2013 (pdf, 1 MB)
  Tweejaarlijks onderzoek (Burgerpanel) naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente en de mogelijkheden tot burgerparticipatie. September 2014.
   
 • Onderzoek Toekomstvisie 2025 (pdf, 1 MB)
  Inwoners-enquête (Burgerpanel) “Samen naar Houten 2025” waarin inwoners gevraagd is naar de kernwaarden van Houten en welke ontwikkelingen zij belangrijk vinden voor de toekomst van Houten. December 2013.
   
 • Dienstverlening Publiekszaken en afvalinzameling (pdf, 3 MB)
  Onderzoek (Burgerpanel) naar de ervaringen van inwoners rondom de dienstverlening van de afdeling Publiekszaken en het “werken op afspraak”. Daarnaast zijn vragen gesteld over de informatievoorziening met betrekking tot afvalinzameling, inzameling van plastic afval en het afvalscheidingsstation. September 2013.
   
 • Toolkit Leefstijlen.
  Communiceren en participeren vanuit de belevingswerelden van Houtense inwoners. Februari 2013.
   
 • Dienstverlening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (pdf, 1 MB)
  Onderzoek (Burgerpanel) naar de bekendheid en het gebruik van diverse hulpverlenende instellingen binnen de gemeente en de rol van het eigen netwerk bij een hulpvraag. Juni 2012.
   
 • Gemeentelijke communicatie 2011 (pdf, 456 KB)
  Tweejaarlijks onderzoek (Burgerpanel) naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente en de mogelijkheden tot burgerparticipatie. Juni 2011.
   
 • Aanslag Gemeentelijke belastingen (pdf, 857 KB)
  Onderzoek (Burgerpanel) naar de dienstverlening rondom de aanslag gemeentelijke belastingen. Mei 2011.
   
 • Kieskompas Gemeenteraadsverkiezingen (pdf, 509 KB)
  Onderzoek (Burgerpanel) naar hoe inwoners het Kieskompas hebben ervaren en in welke mate het heeft bijgedragen aan een hogere opkomst. Januari 2011.