Onderzoek en cijfers

De gemeente brengt diverse onderzoeksrapporten uit en beschikt (met partners) over diverse statistische overzichten van Houten. Naast data op gemeentelijk niveau zijn er ook diverse gegevens beschikbaar op wijk- of buurtniveau: Wijk- en buurtindeling Houten. De gegevens zijn per beleidsthema gerubriceerd:

Informatie over Houten over diverse onderwerpen is daarnaast terug te vinden op:

Ruimtelijke Koers

De gemeente Houten wil de komende twintig jaar circa 5.800 nieuwe woningen bouwen. Wat, waar en hoe dit kan, heeft de gemeente Houten uitgewerkt in het Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040, getiteld 'Prettig wonen voor iedereen'. Het ontwerp is tot stand gekomen met de inbreng van circa 3.000 mensen. Zowel inwoners, als maatschappelijke organisaties, ondernemers en experts hebben meegedacht en geadviseerd. Ook zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd. U kunt het Ontwerp van de Ruimtelijke Koers Houten 2040 en deze onderzoeken inzien op: www.houten.nl/ruimtelijkekoers

Burgerpanel

Op de pagina Burgerpanel, vindt u de onderzoeken die onder de leden van het Houtense Burgerpanel zijn gehouden. 

Wilt u ook met enige regelmaat uw mening geven over Houtense kwesties, meldt u zich dan aan als lid van het Burgerpanel, u bent van harte welkom.