Onderzoek en cijfers

De gemeente brengt diverse onderzoeksrapporten uit en beschikt (met partners) over diverse statistische overzichten van Houten. Naast data op gemeentelijk niveau zijn er ook diverse gegevens beschikbaar op wijk- of buurtniveau: Wijk- en buurtindeling Houten. De gegevens zijn per beleidsthema gerubriceerd:

Burgerpanel

Op de pagina Burgerpanel, vindt u de onderzoeken die onder de leden van het Houtense Burgerpanel zijn gehouden. 

Wilt u ook met enige regelmaat uw mening geven over Houtense kwesties, meldt u zich dan aan als lid van het Burgerpanel, u bent van harte welkom.