Onderzoek en cijfers

De gemeente brengt diverse onderzoeksrapporten uit en beschikt (met partners) over diverse statistische overzichten van Houten. Naast data op gemeentelijk niveau zijn er ook diverse gegevens beschikbaar op wijk- of buurtniveau: Wijk- en buurtindeling Houten. De gegevens zijn per beleidsthema gerubriceerd:

Informatie over Houten over diverse onderwerpen is daarnaast terug te vinden op:

Met de uitslag van het referendum over de Ruimtelijke Koers hebben de inwoners van Houten in maart 2021 een duidelijk signaal afgegeven aan de gemeente. Na het raadsbesluit is de Ruimtelijke Koers Houten 2040 verworpen. Het ontwerp was tot stand gekomen met de inbreng van circa 3.000 mensen. Zowel inwoners als maatschappelijke organisaties, ondernemers en experts hebben meegedacht en geadviseerd. Ook zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd.   

Burgerpanel

Op de pagina Burgerpanel, vindt u de onderzoeken die onder de leden van het Houtense Burgerpanel zijn gehouden. 

Wilt u ook met enige regelmaat uw mening geven over Houtense kwesties, meldt u zich dan aan als lid van het Burgerpanel, u bent van harte welkom.