Provincie en U10-regio

Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht is een digitale, regionale kennisbron bedoeld om maatschappelijke vraagstukken binnen de provincie Utrecht te kunnen signaleren en het agenderen te faciliteren. Op de website is informatie te vinden over diverse beleidsthema’s.

Kaarten provincie Utrecht op thema

Op de site http://www.provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/ zijn digitale kaarten te downloaden. Thema’s betreffen: bodem, cultureel erfgoed, economie en financiën, landbouw, milieu en klimaat, natuur en landschap, ruimtelijke ontwikkeling, veiligheid en handhaving, verkeer en vervoer, vrije tijd, water, wonen en zorg en welzijn.

Onderzoeken U10