College van B&W

Houten heeft een burgemeester en vier wethouders. Samen vormen zij het college. De gemeentesecretaris ondersteunt het college.

Burgemeester Gilbert Isabella

Burgemeester Gilbert Isabella is sinds 3 juli 2019 burgemeester van Houten.

Zijn top 3 persoonlijke speerpunten zijn:

 • Een veilig Houten
 • Aanpak ondermijning
 • 'De mens achter het verhaal'

Wethouder Kees van Dalen

Kees van Dalen is sinds april 2010 wethouder van Houten voor het CDA.

Zijn top 3 persoonlijke speerpunten zijn:

 • Houten moet mooi en groen blijven
 • Houten is van en voor iedereen en iedereen doet mee; 'participatie en werk voor iedereen'
 • De gemeente is er voor de burger en niet andersom

Wethouder Hilde de Groot

Hilde de Groot is sinds juni 2018 wethouder van Houten voor GroenLinks.

Haar top 3 persoonlijke speerpunten zijn:

 • Opstellen en uitvoeren ambitieus en concreet klimaatplan
 • Meer betaalbare woningen
 • Leefbaar buitengebied met rust en ruimte

Wethouder Sander Bos

Sander Bos is sinds mei 2020 wethouder van Houten voor de VVD.

Zijn top 3 persoonlijke speerpunten zijn:

 • Afbouw Houten-Zuid
 • Ruimtelijke Koers
 • Samenwerking in de regio

Wethouder Jan Overweg

Jan Overweg is sinds mei 2020 wethouder van Houten voor ChristenUnie.

Zijn top 3 persoonlijke speerpunten zijn:

 • Samenwerken met de Houtenaren
 • Sociale Koers met bijzonder oog voor de kwetsbare mensen
 • Cultuur als verbinding

Gemeentesecretaris Aletta Barink