College van B&W

Houten heeft een burgemeester en (tijdelijk) drie wethouders. Samen vormen zij het college. De gemeentesecretaris ondersteunt het college.

Burgemeester Gilbert Isabella

Burgemeester Gilbert Isabella

Burgemeester Gilbert Isabella is sinds 3 juli 2019 burgemeester van Houten.

Persoonlijke speerpunten-top 3:

 • Een veilig Houten
 • Aanpak ondermijning
 • 'De mens achter het verhaal'

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke coƶrdinatie
 • Bedrijfsvoering, personeel en organisatie en dienstverlening
 • Burgerzaken
 • Samenwerking
 • Integrale handhaving

De burgemeester heeft de volgende onbetaalde nevenfuncties die horen bij het burgemeesterschap:

 • Algemeen bestuurslid Veiligheidsregio Utrecht
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege Utrecht-West
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)
 • Lid Raad van Toezicht Onze Lieve Vrouwe Broederschap

Onbetaalde nevenfuncties die niet horen bij het burgemeesterschap:

 • Voorzitter Fietsersbond
 • Voorzitter bestuur WeConnect. Stichting die via educatieve (multimediale) projecten Nederland verbindt met CuraƧao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.
 • Voorzitter DOX, jeugdtheatergezelschap Utrecht

Voor contact of een afspraak met Gilbert Isabella belt u met het bestuurssecretariaat: (030) 63 92 611
U kunt ook mailen naar secretariaatBO@houten.nl 

Bezoek van de burgemeester voor uw huwelijksjubileum of een 100ste verjaardag? Kijk dan op de pagina Bezoek van de burgemeester.

Wethouder Sander Bos

Wethouder Sander Bos

Sander Bos is sinds mei 2020 wethouder van Houten voor de VVD.

Persoonlijke speerpunten-top 3:

 • Afbouw Houten-Zuid
 • Samen bouwen aan Houten
 • Samenwerking in de regio

 • Ruimtelijke Ontwikkeling (stedelijk en landelijk)
 • Volkshuisvesting
 • Openbare ruimte, groen en water
 • Economie en ondernemen
 • Werk en inkomen
 • Recreatie / toerisme en erfgoed
 • Wijkwethouder Centrum, Castellum, Oude Dorp en landelijk gebied

Functiegebonden nevenfuncties

 • Lid DB/AB Werk en Inkomen Lekstroom
 • Lid AB Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Voorzitter Stuurgroep Salmsteke Ontkiemt (Stichtse Groenlanden)

Elke maandag houden de wethouders spreekuur in het gemeentehuis. Voor contact of een afspraak met Sander Bos belt u met het bestuurssecretariaat: (030) 63 92 611
U kunt ook mailen naar secretariaatBO@houten.nl 

Gemeentesecretaris Aletta Barink