Houten-Zuid

Houten-(Zuid) aardgasvrij maken, zo pakken we dat aan:

  • We beschrijven de uitgangspunten in een document; de Transitievisie Warmte 1.0 (dit is inmiddels gedaan)
  • Samen met inwoners in Houten-Zuid verkennen we de opties per wijk (tot eind 2022)
  • We maken concrete plannen voor alle wijken in Houten(-Zuid) (eerste plan klaar in 2025)
  • We werken aan de uitvoering (datum nog onbekend)

Verkenning

In Houten-Zuid zijn we gestart met een verkenning samen met inwoners. De verkenning is een onderzoek naar de wensen, kosten en mogelijkheden.

Bij deze verkenning speelt u als inwoner een grote rol. Zo zijn we nu al in gesprek met een groep actieve bewoners via een klankbordgroep en krijgt iedereen de mogelijkheid mee te denken over de plannen via Houten Praat Mee.

In de verkenningsfase worden dus opties onderzocht. Er wordt nog geen besluit genomen over een alternatief voor aardgas. En er wordt in deze fase nog geen keuze gemaakt voor het moment waarop de aardgaslevering stopt. De verkenning is erop gericht om meer informatie en inzicht te verzamelen over welke wijk het meest kansrijk is om als eerst aardgasvrij te worden. De verkenning zal naar verwachting in 2022 klaar zijn.

Wijkuitvoeringsplan

In de fase na de verkenning - het wijkuitvoeringsplan - wordt het definitieve besluit genomen over het meest geschikte alternatief voor aardgas per wijk. Het staat u natuurlijk als inwoner vrij om te kiezen voor een (ander) alternatief, waar u zelf voor verantwoordelijk bent. 

De eerste wijkuitvoeringsplannen wil de gemeente in 2025 klaar hebben. Dit plan kan niet voor alle wijken tegelijk worden gemaakt, andere wijken volgen later. Dan is er nog een aantal jaar nodig voor de voorbereidingen en het daadwerkelijk aardgasvrij maken van de eerste wijk. De overstap naar duurzaam koken en verwarmen doen we stap voor stap.

Vijfwal

De verkenning richt zich op de wijken in Houten-Zuid buiten de Vijfwal. De wijken binnen de Vijfwal zijn aangesloten op een warmtenet. Hierdoor hebben deze huizen geen aardgasaansluiting. Het warmtenet wordt op dit moment nog wel verwarmd met aardgas. De gemeente is in overleg met beheerder Eneco om het warmtenet aardgasvrij te maken.

5 veelgestelde vragen

Hieronder 5 vaak gestelde vragen.