Groen en klimaatproof

Pilot Groene Leges

Doet u mee met de pilot Groene Leges? Doel is het stimuleren van de verduurzaming van bestaande woningen door particulieren. Op deze pagina vindt u alle informatie over de pilot en kunt u legeskosten terugvragen.

Heeft u vragen? Stuur een mailtje naar duurzaam@houten.nl of bel naar het algemene nummer van de gemeente en vraag naar Groene leges.

Wat houdt de pilot Groene leges in?

De pilot Groene leges houdt in dat particuliere woningeigenaren uit Houten de legeskosten van sommige vergunningaanvragen kunnen terugvragen aan de gemeente. Dat kan bij vergunningaanvragen voor twee maatregelen:

  1. Plaatsing van zonnepanelen aan de gevel;
  2. Aanpassing van de gevels en het dak van een woning waardoor de woning aantoonbaar Nul-op-de-Meter (NOM) wordt.
Aanmelden Pilot Groene Leges

Wilt u één van bovenstaande maatregelen uitvoeren? Dan verandert er niets aan de vergunningsprocedure. U doorloopt de procedure en dient te voldoen aan de reguliere eisen. Meer informatie over het aanvragen van een vergunning vindt u hier. Zodra de vergunning is verleend, u de bijbehorende legeskosten heeft betaald én de maatregel is uitgevoerd, kunt u de (eerder betaalde) legeskosten terugvragen aan de gemeente.

Meer informatie over de pilot Groene leges leest u in de Pilot-regeling. (pdf, 146 KB)