Achtergrondinformatie

Hieronder geven we een overzicht over allerlei feiten en cijfers. Zo krijgt u een beter beeld van de opgave die nog voor ons ligt om te komen tot een energieneutraal Houten 2040. En wat draagt een maatregel nu bij aan het verlagen van de CO2 uitstoot.

Disclaimer: We hebben zo zorgvuldig mogelijk verwijzingen naar bronnen, informatie en data weergegeven. Dit is geen alles omvattend overzicht. De data zijn bedoeld om een globaal beeld te geven. Zijn er suggesties voor toevoegingen, laat het ons weten via duurzaam@houten.nl. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe staan we er voor in de gemeente Houten?

Klik op de afbeelding om de infographic te vergroten.

Dit overzicht geeft een goed beeld weer van de opgave waarvoor we staan met name op het verduurzamen van de elektriciteit. Er is altijd wel veel discussie over getallen. De infographic (png, 310 KB) zou je dan ook moeten zien als een “praatplaat”. Het geeft een globaal beeld. Wil je meer weten over de getallen dan geeft de Klimaatmonitor databank een goed beeld  DASHBOARD - Energieverbruik - Houten (databank.nl)

Energieverbruik in de gemeente Houten

De grootste energieverbruikers in Houten zijn de gebouwde omgeving (woningen, kantoren, winkels, etc, 47 %), verkeer en vervoer (38 %) en landbouw (10 %).  De industrie verbruikt in Houten weinig ( 3%) energie.

Drie belangrijke vragen en antwoorden:

In 2016 heeft Nederland besloten deel te nemen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Dit is ondertekend door bijna alle landen van de wereld. Er zijn afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot terug te dringen. De Rijksoverheid heeft in 2019 een klimaatakkoord gesloten tussen organisaties en bedrijven in Nederland om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het belangrijkste doel is de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Alle gemeenten in Nederland hebben nu plannen gemaakt hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan deze ambitie.

Om meer duurzame elektriciteit op te wekken en woonwijken van het aardgas te halen zijn er in Nederland 30 regio’s gevormd waar afspraken worden gemaakt om dit te realiseren. Deze afspraken staan in de Regionale Energie Strategie (RES) RES Regio's op de kaart | Regionale Energiestrategie (regionale-energiestrategie.nl). De gemeente Houten werkt samen in de RES regio U16 Regionale Energiestrategie U16 | Energie Regio Utrecht. Daar werken 16 gemeenten, waterschappen en de Provincie Utrecht  samen en maken afspraken om duurzame energie op te wekken en te besparen. Daarnaast werken we als gemeente Houten ook samen met de buurgemeenten om ons heen, met name in het Kromme Rijngebied. Dit zijn de gemeenten Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Houten). 

Iedere gemeente heeft toegezegd in de RES U16 een bijdrage te leveren. In Houten zijn we misschien al een eind op weg. Maar het plaatje laat zien dat we nog maar op de helft zijn in de gemeente Houten.  Het burgerberaad wordt gevraagd welke technieken de gemeente moet inzetten en waar rekening mee moet worden gehouden als we de andere helft willen realiseren.