Doel Energieneutraal

Het doel van de gemeente is dat heel de gemeente Houten (Houten dorp, Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy) in 2040 energieneutraal is. Dan wekken we in Houten alle energie die we gebruiken op uit bronnen die niet opraken. We gebruiken dan geen aardgas, olie of kolen meer en wekken alle energie die we zelf gebruiken duurzaam op.

Als gemeente kiezen we hiervoor, omdat aardgas kolen en olie vervuilende brandstoffen zijn. Naast dat het slecht voor de gezondheid is, komen er bij de verbanding van deze stoffen broeikasgassen vrij die zorgen voor klimaatverandering.

Drie belangrijke vragen en antwoorden:

Onderzoekers weten zeker dat bij de verbranding van olie en gas veel schadelijke stoffen zoals koolstofdioxide (CO2) vrij komen. Hierdoor warmt de aarde op (broeikaseffect). Dit gebeurd sneller door dat de activiteiten van de mens. De meeste CO2 komt vrij door het opwekken van elektriciteit, het kappen van regenwouden, transport van auto’s en vliegtuigen en chemische- en metaalindustrie (bron: wetenschap in beeld).

Daar zijn de meningen over verdeeld. Het is wel zeker dat we nu nog niet helemaal zonder kunnen. Er is bijvoorbeeld niet genoeg duurzame energie om aardgas te vervangen. Ook kost het veel tijd om huizen en gebouwen aardgasvrij te maken. Aardolie is belangrijk voor industrie en vervoer. Aardolie wordt veel gebruik bij productie van kunststof. Het Rijk stimuleert het vervangen van aardolie door andere grondstoffen als biomassa en biobrandstoffen.

Biomassa is een verzamelnaam voor grondstoffen die zijn gemaakt van plantaardig en dierlijk materiaal (snoeiafval, plantenresten, mest of olie uit zaden) bron: Rijksoverheid.nl

Duurzame energiebronnen als windenergie en zonne-energie concurreren niet alleen al veel meer met fossiele brandstoffen als olie en gas. In veel gevallen is het ook al goedkoper. In 2020 zijn de kosten van elektriciteit uit zonne-energie zijn met 7% gedaald op jaarbasis, windenergie op zee met 9%, windenergie op het land met 13%.

Tussen 2010 en 2020 zijn de kosten van elektriciteit uit zonne-energie met 85% gedaald, windenergie op het land (56%) en windenergie op zee (48%). Uit onderzoek van Internationaal Renewable Energy Agency (IRENA) blijkt dat 62% van de duurzame energie projecten in 2020 lagere kosten had vergeleken bij een fossiel energie alternatief. 

Bron: innovationorigins.com/nl/energie-uit-wind-en-zon-goedkoper-dan-fossiele-brandstoffen